PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Výronky na odliatkoch vyrobených z jadier metódou Cold-box-amín a možnosti ich eliminácie v podmienkach spoločnosti EUROCAST Košice s.r.o.

Display portlet menu
Späť na oznamy

Výronky na odliatkoch vyrobených z jadier metódou Cold-box-amín a možnosti ich eliminácie v podmienkach spoločnosti EUROCAST Košice s.r.o.

Správy

Na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie, Technickej univerzity v Košiciach v zasadacej miestnosti FMMR sa uskutoční dňa 31.01.2018 o 9.00 obhajoba doktorandskej dizertačnej práce v študijnom odbore 5.2.39 hutníctvo (v študijnom programe: hutníctvo) Ing. Martiny Hrubovčákovej na tému "Výronky na odliatkoch vyrobených z jadier metódou Cold-box-amín a možnosti ich eliminácie v podmienkach spoločnosti EUROCAST Košice s.r.o.".