PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Nové spoločné Laboratórium SimConT

Display portlet menu
Späť na oznamy

Nové spoločné Laboratórium SimConT

Správy

Nové spoločné Laboratórium SimConT (Simulation of Continuous Casting, Tundish) Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a Železiarní Podbrezová ŽP Výskumno-vývojového centra otvorili dnes v Košiciach predstavitelia oboch inštitúcií.

Nové laboratórium bude pôsobiť na Ústave metalurgie FMMR TUKE a jeho aktivity budú podľa riaditeľa ústavu prof. Ing.Pavla Raschmana, CSc. zamerané na vývoj, inovácie a podporu vysokoškolského vzdelávania odborníkov v oblasti modelovania a riadenia procesov v zariadení pre plynulé odlievanie ocele. Laboratórium, v ktorom je skonštruovaný fyzikálny model zariadenia medzipanvy v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, rieši predovšetkým aktuálne problémy podnikovej praxe a umožní urýchlený transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe v podobe konkrétnych inovačných projektov."Otvorenie laboratória je vyvrcholením dlhodobej spolupráce medzi ŽP a našou fakultou. Výstupom tohto zariadenia budú reálne výsledky, diplomové práce, uplatnenie absolventov v Železiarňach Podbrezová a výskum, ktorý vedie k aplikácii priamo v praxi," uviedla k tomu dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE doc. Ing. Iveta Vasková PhD. Dodala, že toto laboratórium je ukážkou modernizácie odboru metalurgia a prispieva k zatraktívneniu štúdia a jeho prepojenia s praxou.

Podľa riaditeľa spoločnosti Železiarne Podbrezová Výskumno-vývojové centrum, s. r. o.  prof. Ing. Ľudovíta Pariláka, CSc. model umožňuje vo vodnom roztoku študovať deje, ktoré sa odohrávajú v roztavenej oceli pri teplote 1600 stupňov Celzia. "Navyše vieme tieto procesy ovládať, matematicky popisovať, modelovať, simulovať. To znamená, že to je najvyšší spôsob výskumu a vývoja, ktorý sa potom dá priamo prenášať do praxe," zdôraznil profesor Parilák. Výsledky výskumu v novom laboratóriu podľa jeho slov umožnia, aby bola vyrábaná oceľ kvalitnejšia, čistejšia a taktiež pomôže pri vývoji nových akostí ocele podľa požiadaviek trhu. Pre vybudovanie spoločného laboratória s FMMR TUKE sa rozhodli aj preto, že táto fakulta sa špecializuje na oblasť metalurgie a svojimi vedeckými výsledkami patrí medzi najlepšie spomedzi deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach.

„Toto laboratórium pomôže vychovávať nových odborníkov v oblasti metalurgie. Ak výchovu technicky orientovaných študentov podceníme, Slovensko môže mať už v blízkej budúcnosti vážny problém,“ upozornil výrobný riaditeľ Železiarní Podbrezová Miloš Dekrét. Podľa jeho ďalších slov aj takéto laboratórium môže pomôcť prilákať k štúdiu na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie viac mladých ľudí a poskytnúť im neskôr dobré uplatnenie.
 

Doc. Ing. Dušan Oráč, PhD
prodekan pre vonkajšie vzťahy a marketing
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technickej univerzity v Košiciach