PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Študentská osobnosť Slovenska akad.r. 2017/2018

Display portlet menu
Späť na oznamy

Študentská osobnosť Slovenska akad.r. 2017/2018

Správy

Do súťaže môže byť nominovaný študent VŠ vo veku od 18 až 35 rokov, ktorý sa v príslušnom roku vyprofiloval ako študentská osobnosť bez ohľadu na oblasť svojho študijného zamerania. Nominácie môžu poslať jednotlivé fakulty VŠ v SR alebo vedecké pracoviská kde študujú. Nominácia študenta musí byť podpísaná dekanom alebo prodekanom príslušnej fakulty VŠ.

Bližšie informácie na

http://www.studentskaosobnost.sk/prihlaska.html

Termín nominácie do 20.11.2018

Prihlášky zasielajte na kontaktnú osobu: Prodekan pre vonkajšie vzťahy a marketing, doc. Ing. Dušan Oráč, PhD., e-mail: dusan.orac@tuke.sk