PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Promócie študentov bakalárskeho štúdia

Display portlet menu

Promócie študentov bakalárskeho štúdia

Dňa 4. júla 2017 sa uskutočnili promócie absolventov bakalárskeho štúdia Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v akademickom roku 2016/2017, ktorí promovali ako absolventi Hutníckej fakulty. Diplomy slávnostne odovzdala dekanka fakulty doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. Boli to poslední absolventi Hutníckej fakulty. Hutnícka fakulta zmenila názov, ktorý je od 1. júla 2017 Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie.

Promócie študentov bakalárskeho štúdia

Display portlet menu