Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Slovo dekanky

Len vďaka metalurgii sa ľudstvo prepracovalo z doby kamennej až k počítačom a umelej inteligencii. Svet neustále potrebuje nové materiály a my vieme ako ich získať a recyklovať. Štúdium na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie vám umožní stať sa tvorcami budúcnosti, v ktorej by ste chceli žiť.

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Akademické orgány

Akademický senát

Aktuálne informácie o Akademickom senáte FMMR, jeho zloženie, prístupné dokumenty a materiály nájdete na následovnej webovej stránke.

Členovia Vedeckej rady Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie na funkčné obdobie február 2015 - január 2019

 • doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. - dekanka FMMR, predseda VR FMMR
 • doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. - prodekan FMMR, podpredseda VR FMMR

Členovia:

 • doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD. - prodekanka FMMR
 • doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. - prodekan FMMR
 • doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. - predseda Akademického senátu FMMR
 • doc. Ing. Martin Fujda, PhD. - riaditeľ Ústavu materiálov a inžinierstva kvality
 • prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. - riaditeľ Ústavu recyklačných technológií
 • prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. - profesor na Ústavu metalurgie
 • prof. Ing. Marián Buršák, PhD. - profesor na Ústave materiálov a inžinierstva kvality
 • prof. Ing. Mária Fröhlichová, CSc. - profesorka na Ústave metalurgie
 • prof. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc., profesor na Ústave materiálov a inžinierstva kvality
 • prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD. - profesorka na Ústave recyklačných technológií
 • prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc. - profesorka na Ústave metalurgie
 • prof. Ing. Alena Pribulová, CSc. - profesorka na Ústave metalurgie
 • prof. Ing. Augustín Varga, CSc. - profesor na Ústave metalurgie
 • prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD. - profesorka na Ústave materiálov a inžinierstva kvality
 • doc. Dr. Ing. Peter Horňak - docent na Ústave materiálov a inžinierstva kvality
 • doc. RNDr. Pavol Palfy, PhD. - docent na Ústave materiálov a inžinierstva kvality
 • doc. Ing. Marek Šolc, PhD. - docent na Ústave materiálov a inžinierstva kvality
 • doc. Ing. Pavol Vadász, CSc. - docent na Ústave metalurgie

Externí členovia:

 • prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. - dekanka, FMMI VŠB-TU Ostrava
 • RNDr. Pavol Hvizdoš , CSc. - riaditeľ, ÚMV SAV Košice
 • Ing. Branislav Klocok - výkonný riaditeľ, OFZ, a. s. Istebné
 • Ing. Peter Magvaši, CSc. - člen predstavenstva, CEIT, a. s., Žilina
 • Ing. Marcel Novosad - viceprezident pre výrobu, U. S. Steel Košice, s. r. o.
 • prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc. - riaditeľ, Výskumno-vývojové centrum, s. r. o., Železiarne Podbrezová
 • Dr. h. c. Ing. Jozef Pittner, PhD. - predseda predstavenstva a prezident, ŽHS, a.s., Žiar nad Hronom
 • prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. - predseda, SAV Bratislava
 • prof. Ing. Ľubomír Šooš, CSc. - dekan, SjF STU, Bratislava
 • Ing. Milan Veselý, PhD., MBA - generálny riaditeľ, Slovalco, a. s., Žiar nad Hronom

Kolégium dekanky

Členovia Kolégia dekanky Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie

 • doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. - dekanka
 • doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. - prodekan pre vonkajšie vzťahy a marketing
 • doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD. - prodekanka pre bakalárske a inžinierske štúdium
 • doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. - prodekan pre vedecké činnosti a doktorandské štúdium
 • doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. - predseda akademického senátu fakulty
 • Ing. František Petričko - tajomník fakulty
 • doc. Ing. Martin Fujda, PhD. - riaditeľ Ústavu materiálov a inžinierstva kvality
 • prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. - riaditeľ Ústavu recyklačných technológií
 • doc. Ing. Branislav Buľko, PhD. - riaditeľ Ústavu metalurgie
 • doc. RNDr. Imrich Pokorný, CSc. - predseda ZO OZPŠaV FMMR
 • zástupca študentov

Odbory - ZO OZ PŠaV pri FMMR

Aktuálne informácie nájdete na následovnej webovej stránke.