Cooperation

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Členstvá fakulty

Členstvo fakulty v profesijných organizáciách a asociáciách

Názov organizácie

Typ členstva

Kontaktná osoba

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR

FMMR

doc. Vasková

Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín

FMMR

prof. Raschman, prof. Havlík, doc. Legemza

Slovenský plynárenský a naftový zväz

FMMR

doc. Kizek – člen Rady zväzu za všetky VŠ a VÚ SR

Asociácia priemyselnej ekológie – ASPEK

FMMR

prof. T. Havlík

Zväz sklárskeho priemyslu

FMMR

doc. Vadász

Slovenská sklárska spoločnosť

FMMR

prof. Plešingerová

Slovenská silikátová spoločnosť

individuálne

Ing. Grambálová, prof. Plešingerová, prof. Raschman, doc. Sučik, doc. Vadász, doc. Fedoročková

Slovenská spektroskopická spoločnosť

individuálne

prof. Flórián, doc Ružičková, doc. Remeteiová, RNDr. Mičková

Slovenská chemická spoločnosť

individuálne

prof. Plešingerová, prof. Flórián, doc. Hežeľová, doc. Pikna

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy

FMMR

Mgr. Halama - viceprezident

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch

individuálne

Inžinierski pracovníci Oddelenia materiálového inžinierstva 
doc. Petrík, prof. Kvačkaj, doc. Pokorný

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu – SAAIC

FMMR

FMMR

Združenie zlievarní a kováční Slovenska

FMMR

doc. Vasková

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo

FMMR

doc. Vasková

Česká slévárenská společnost

individuálne

doc. Vasková

Slovenská železná cesta

FMMR

doc. Vasková

Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre BOZP (EU - OSHA)

individuálne

doc. Mikloš

Americká asociácia pre kvalitu ASQ

individuálne

prof. Zgodavová

Československé sdružení užívatelu TeXu

individuálne

doc. Pokorný

Quality Austria

individuálne

doc. Šolc

Asociace českých a slovenských zinkoven

FMMR

doc. Trpčevská

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

individuálne

zamestnanci oddelenia integrovaných systémov riadenia

Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky

individuálne

Ing. Pástor

Košický banícko-hutnícky cech

individuálne

prof. Kvačkaj, doc. Bidulská, doc. Vasková, doc. Oráč

Konzorcium PROMATECH

individuálne

Mgr. Halama

Asociácia doktorandov Slovenska

individuálne

doc. Bidulská

AMERICAN NANO SOCIETY

individuálne

prof. Kvačkaj

Steel Strip Society

individuálne

prof. Kvačkaj

Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín

individuálne

ÚMET doc. Legemza, ÚRT prof. Havlík

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska

FMMR

doc. Oráč

Spoločnosť pre nové materiály a technológie Slovenska

individuálne

doc. Horňak

Croatian Metallurgical Society, Chorvátsko

individuálne

doc. Horňak, prof. Buršák

Polska akademia nauk - oddzial w Katowiciach

individuálne

doc. Vasková

Klub dekanov fakúlt vysokých škôl

individuálne

doc. Vasková