Výskum

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Vedecké podujatia

Konferencie organizované Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

Dátum

Podujatie

Kontaktná osoba

20. – 21. 3. 2018

Materiálová recyklácia priemyselných odpadov

prof. Ing. Tomáš Havlik, DrSc. 
+ 421 55 602 2428 
tomas.havlik@tuke.sk

11. 4. 2018

Metalurgia 2018

doc. RNDr. Mária Heželová, PhD. 
+421 55 602 2307 
maria.hezelova@tuke.sk

17. 4 – 19. 4. 2018

Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie


doc. Ing. Pavol Vadász, CSc.
+ 421 55 602 2806 
pavol.vadasz@tuke.sk

10. - 11. 5. 2018

Konferencia METALURGIA JUNIOR 2018

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. 
 +421 55 602 2307, +421 55 602 2315 
 lubomir.pikna@tuke.sk

17. 5. 2018

Steelmaking of slag recycling in the H2020 project (CHROMIC)


prof. Ing. Tomáš Havlik, DrSc.
+ 421 55 602 2428 
tomas.havlik@tuke.sk

24. 5. – 25. 5. 2018

Medzinárodná konferencia "Kvalita - Technológie - Diagnostika"

doc. Ing. Marek Šolc, PhD. 
+ 421 55 602 2703,+ 421 55 602 2705  
marek.solc@tuke.sk

26. 9. – 28. 9. 2018

CSTI2018 – Corrosion and Surface Treatment in Industry

Mgr. Maroš Halama PhD. 
+ 421 55 602 2537 
maros.halama@tuke.sk

24. 10. 2018

Zdravé pracoviská - workshop

Pozvánka

doc. Ing. Vojtech Mikloš, PhD.
 +421 55 602 2872, +421 55 / 602 2705 
 Vojtech.Miklos@tuke.sk

November 2018

Energetické procesy 2018

doc. Ing. Ján Kizek, PhD.
+421 55 602 2416 
jan.kizek@tuke.sk