Výskum

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Vedecké podujatia

Konferencie organizované Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

Dátum

Podujatie

Kontaktná osoba

12. 4. 2017

Metalurgia 2017

doc. RNDr. Mária Heželová, PhD. 
+421 55 602 2307 
maria.hezelova@tuke.sk

9. - 11. 5. 2017

Zabezpečenie kvality v zlievarenstve a zváračstve

Ing. Marinna Bartošová, PhD. 
+ 421 55 602 3140 
marianna.bartosova@tuke.sk

24. - 25. 5. 2017

Kvalita a spoľahlivosť technických systémov

doc. Ing. Marek Šolc, PhD. 
+ 421 55 602 2703 
marek.solc@tuke.sk

6. – 9. 6. 2017

Quo Vadis Recycling 6

prof. Ing. Andrea Miškufová, CSc. 
+421 55 602 2420 
andrea.miskufova@tuke.sk

7. – 9. 6. 2017

Košická korózna konferencia 2017

doc. Ing. Mária Hagarová, PhD. 
+ 421 55 602 2541 
maria.hagarova@tuke.sk

12. 6. 2017

Deň doktorandov HF TUKE „METALURGIA JUNIOR 2017“

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. 
+421 55 602 2307 
lubomír.pikna@tuke.sk

13. - 15. 6. 2017

PKM 2017 – Príprava keramických materiálov

prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc. 
+421 55 602 2900 
beatrice.plesingerova@tuke.sk

16.11. 2017

Konferencia HF pri príležitosti 65. výročia založenia fakulty

doc. Ing. Dušan.Oráč, PhD. 
+421 55 602 2412 
dusan.orac@tuke.sk

16. november 2017

Workshop „Zdravé pracoviská – bez stresu pre všetky vekové kategórie“

doc. Ing. Vojtech Mikloš, PhD. 
+421 55 602 2705 
vojtech.miklos@tuke.sk