Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Študijné odbory a programy

10 Environmentalistika a ekológia

Študijný odbor

Študijné programy

 

I. stupeň štúdia
Bakalárske (Bc.)

II. stupeň štúdia
Inžinierske (Ing.)

III. stupeň štúdia
Doktorandské (PhD.)

4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

Spracovanie a recyklácia odpadov

Spracovanie a recyklácia odpadov

Spracovanie a recyklácia odpadov

 

11 Metalurgické a montánne vedy

Študijný odbor

Študijné programy

 

I. stupeň štúdia
Bakalárske (Bc.)

II. stupeň štúdia
Inžinierske (Ing.)

III. stupeň štúdia
Doktorandské (PhD.)

5.2.26 Materiály

Materiály

Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle 

Progresívne materiály a technológie

Materiálové inžinierstvo

Náuka o materiáloch

Tvárnenie materiálov

Plastické deformácie

5.2.39 Hutníctvo

Hutníctvo

Riadenie a modelovanie metalurgických procesov

Zlievarenstvo pre automobilový priemysel

Chemické procesy vo výrobe materiálov

Hutníctvo

Hutníctvo

Zlievarenstvo

Tepelná technika a plynárenstvo

Tepelná technika a plynárenstvo

Tepelná technika

 

17 Inžinierstvo a technológie

Študijný odbor

Študijné programy

 

I. stupeň štúdia
Bakalárske (Bc.)

II. stupeň štúdia
Inžinierske (Ing.)

III. stupeň štúdia
Doktorandské (PhD.)

5.2.57 Kvalita produkcie

Integrované systémy riadenia 

Integrované systémy riadenia

Inžinierstvo kvality produkcie