Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Študentské mobility

Erasmus - Mobility študentov a pedagógov a študijné stáže na zahraničných univerzitách http://web.tuke.sk/erasmus/. U tútorov alebo u doc. Pribulovej (OHaZ) získate informácie ako postupovať ak máte záujem o stáž v zahraničí.

Ďalšie možnosti absolvovania študijných stáží a pobytov na zahraničných univerzitách:

Štipendiá a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov vysokých škôl a pracovísk slovenskej akadémie vied.

Informácie o ponuke aktuálnych akademických mobilít študentov, doktorandov a mladých výskumných pracovníkov nájdete na SAIA.

Ak si chceš zlepšiť svoje odborné a jazykové znalosti počas prázdnin porozmýšľaj nad možnosťou odbornú stáž v zahraničí. IAESTE je tu na to aby ti pomohla. (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience).

Predmety - anglické názvy Bc. a Ing. štúdium