MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Harmonogram bakalárskeho štúdia

Display portlet menu

Harmonogram bakalárskeho štúdia

Časový harmonogram bakalárskeho štúdia (denná/externá forma) na FMMR TU v Košiciach v akademickom roku 2019/2020

Slávnostné otvorenie akademického roka (Aula Maxima)

23.09.2019

Výučba v zimnom semestri denná forma

23.09.2019-20.12.2019

Výučba v zimnom semestri externá forma

27.09.2019-20.12.2019

I. ročník denná forma – Imatrikulácia

10 / 2019

III. ročník – Odovzdanie zadaní bakalárskych úloh študentom

30.10.2019

Zimné prázdniny

21.12.2019-01.01.2020

Skúšobné obdobie – zimný semester

02.01.2020-14.02.2020

Uzatvorenie udeľovania zápočtov

10.01.2020

Uzávierka ZS v MAISe (ukončenie hodnotenia za ZS)

19.02.2020

I. a II. ročník – výučba v letnom semestri

17.02.2020-15.05.2020

II. ročník – vypísanie tém Bc. prác (učitelia do MAIS-u)

do 01.06.2020

II. ročník – výber tém Bc. prác (študenti prostredníctvom MAIS-u)

01.06.2020-30.06.2020

Skúšobné obdobie pre I. a II. ročník – letný semester

18.05.2020-03.07.2020

III. ročník – výučba v letnom semestri

17.02.2020-24.04.2020

III. ročník – skúšobné obdobie

27.04.2020-29.05.2020

III. ročník – odovzdanie záverečných Bc. prác do UK a na ústav

01.06.2020 02.06.2020

III. ročník – príprava na štátne skúšky

01.06.2020-19.06.2020

III. ročník – obhajoba záverečných prác a štátne skúšky Bc. štúdia

22.06.2020 -26.06.2020

Uzávierka LS v MAISe (ukončenie hodnotenia za LS)

08.07.2020

III. ročník – odovzdávanie Bc. diplomov

08.07.2020

II. a III. ročník – Výber P a PV predmetov na nasledujúci ak. rok cez MAIS

jún-august 2020

Hlavné prázdniny

06.07.2020-31.8.2020