Výskum

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Vedecké podujatia

Konferencie organizované Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

Dátum

Podujatie

Kontaktná osoba

9. - 10. 4. 2019

Materiálová recyklácia priemyselných odpadov 2019

Ing. Martina Laubertová, PhD.
+421 55 602 2427
peter.martina.laubertova@tuke.sk

11. 04. 2019

Metalurgia 2019

doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.
+ 421 55 602 2307
maria.hezelova@tuke.sk

24. – 26. 4. 2019

Metallography & Fractography 2019

doc. Dr. Ing. Peter Horňak 
+421 55 602 2543
peter.hornak@tuke.sk

15. – 17. 5. 2019

Technika ochrany prostredia "TOP 2019"

prof. Ing. Tomáš Havlik, DrSc.
+421 55 602 2428
tomas.havlik@tuke.sk

6. – 7. 6.  2019

Košická korózna konferencia 2019


doc. Ing. Mária Hagarová, PhD.
+ 421 55 602 2541
maria.hagarova@tuke.sk

11. – 12. 6.  2019

Konferencia „METALURGIA JUNIOR 2019“


doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. 
+421 55 602 2307, +421 55 602 2315, +421 55 602 2580
lubomir.pikna@tuke.sk

25. – 27.  6. 2019

PKM2019– Príprava keramických materiálov

prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc. 
+ 421 55 602 2900
beatrice.plesingerova@tuke.sk

23. - 25. 10. 2019

Iron and Steelmaking 2019

doc. Ing. Branislav Buľko, PhD. 
+ 421 55 602 3169
branislav.bulko@tuke.sk

október 2019

Zdravé pracoviská

doc. Ing. Vojtech Mikloš, PhD. 
+ 421 55 602 2872, + 421 55 602 2705
vojtech.miklos@tuke.sk