Výskum

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Vedecké podujatia

Konferencie organizované Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

Dátum

Podujatie

Kontaktná osoba

11. 03. 2020

Slovak Hydrogen Workshop 2020

Mgr. Maroš Halama, PhD.
+421 55 602 2537
maros.halama@tuke.sk

23. 03. 2020

Projekt H2020 / Chromic

Ing. Martina Laubertová, PhD.
+421 55 602 2427
martina.laubertova@tuke.sk

11. 04. 2020

Metalurgia 2020

doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.
+ 421 55 602 2307
maria.hezelova@tuke.sk

13. – 15. 05. 2020

19. medzinárodná konferencia „International Foundrymen Conference“

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.
+ 421 55 602 2751, + 421 55 602 2023
iveta.vaskova@tuke.sk

21. – 22. 05. 2020

Medzinárodná vedecká konferencia Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch 2020

doc. Ing. Marek Šolc, PhD.
+421 55 602 2703
marek.solc@tuke.sk

jún 2020

Konferencia „METALURGIA JUNIOR 2020“


doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.
+421 55 602 2307, +421 55 602 2315, +421 55 602 2580
lubomir.pikna@tuke.sk

21. - 23. 10. 2020

Iron and Steelmaking 2020

doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
+ 421 55 602 3151
branislav.bulko@tuke.sk