Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Slovo dekanky

Len vďaka metalurgii sa ľudstvo prepracovalo z doby kamennej až k počítačom a umelej inteligencii. Svet neustále potrebuje nové materiály a my vieme ako ich získať a recyklovať. Štúdium na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie vám umožní stať sa tvorcami budúcnosti, v ktorej by ste chceli žiť.

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Akademické orgány

Akademický senát

Aktuálne informácie o Akademickom senáte FMMR, jeho zloženie, prístupné dokumenty a materiály nájdete na nasledovnej webovej stránke.

Vedecká rada

Predsedníčka VR FMMR:

 • Vasková Iveta, doc. Ing. PhD., dekanka FMMR

Podpredseda VR FMMR:

 • Halama Maroš, doc. Mgr. PhD., prodekan FMMR

Členovia:

 • Buľko Branislav, doc. Ing. PhD., riaditeľ UMET FMMR
 • Fujda Martin, doc. Ing. PhD., riaditeľ UMIK FMMR
 • Hagarová Mária, prof. Ing. PhD., profesorka, UMIK FMMR
 • Havlik Tomáš, prof. Ing. DrSc., profesor, URT FMMR
 • Horňak Peter, doc. Dr. Ing., zástupca riaditeľa UMIK FMMR
 • Hrubovčáková Martina, Ing. Bc. PhD., prodekanka FMMR
 • Janovec Jozef, prof. Ing. DrSc., profesor, UMIK FMMR
 • Legemza Jaroslav, prof. Ing. PhD., profesor, UMET FMMR
 • Miškufová Andrea, prof. Ing. PhD., profesorka, URT FMMR
 • Oráč Dušan, doc. Ing. PhD., riaditeľ URT FMMR
 • Pikna Ľubomír, doc. RNDr. PhD., prodekan FMMR
 • Plešingerová Beatrice, prof. Ing. CSc., profesorka, UMET FMMR
 • Pribulová Alena, prof. Ing. CSc., profesorka, UMET FMMR
 • Raschman Pavel, prof. Ing. CSc., profesor, UMET FMMR
 • Saksl Karel, doc. Ing. DrSc. - docent, UMIK FMMR
 • Sučik Gabriel, doc. Ing. PhD., zástupca riaditeľa UMET FMMR
 • Trpčevská Jarmila, prof. Ing. CSc., profesorka, URT FMMR
 • Varga Augustín, prof. Ing. CSc., profesor, UMET FMMR

Externí členovia:

 • Domovec Martin, Ing., technický riaditeľ, Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová
 • Hvizdoš Pavol, doc. RNDr. DrSc., riaditeľ, ÚMV SAV Košice
 • Janovská Kamila, prof. Ing. Ph.D., dekanka, Fakulta materiálově-technologická, VŠB-TU Ostrava
 • Klocok Branislav, Ing., generálny riaditeľ, OFZ, a. s., Oravský Podzámok
 • Magvaši Peter, Ing. CSc., bývalý predseda Rady SARIO, Bratislava, t. č. dôchodca
 • Novosad Marcel, Ing., viceprezident pre výrobu, U. S. Steel Košice, s. r. o.
 • Parilák Ľudovít, prof. Ing. CSc., bývalý riaditeľ ŽP Výskumno-vývojové centrum s. r. o., Podbrezová, t. č. dôchodca
 • Šajgalík Pavol, prof. RNDr. DrSc., predseda, Slovenská akadémia vied Bratislava
 • Šooš Ľubomír, Dr. h. c. prof. Ing. PhD., dekan, Strojnícka fakulta, STU Bratislava
 • Veselý Milan, Ing. PhD. MBA, generálny riaditeľ, Slovalco, a. s., Žiar nad Hronom

 

Kolégium dekanky

Členovia Kolégia dekanky Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Vasková Iveta, doc. Ing. PhD
 • Buľko Branislav, doc. Ing. PhD.
 • Fujda Martin, doc. Ing. PhD.
 • Halama Maroš, doc. Mgr. PhD.
 • Hrubovčáková Martina, Ing. Bc. PhD.
 • Oráč Dušan, doc. Ing. PhD.
 • Petričko František, Ing.
 • Pikna Ľubomír, doc. RNDr. PhD.
 • Pokorný Imrich, doc. RNDr. CSc.
 • Vindt Tomáš, Ing. PhD.

Odbory - ZO OZ PŠaV pri FMMR

Aktuálne informácie nájdete na nasledovnej webovej stránke.