Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

"Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať."

Jan Amos Komenský

Akademické orgány

Akademický senát

Aktuálne informácie o Akademickom senáte FMMR, jeho zloženie, prístupné dokumenty a materiály nájdete na nasledovnej webovej stránke.

 

Vedecká rada

Predseda Vedeckej rady Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE:

 • Saksl Karel, doc. Ing. DrSc., dekan FMMR

Členovia:

 • Buľko Branislav, doc. Ing. PhD., riaditeľ UMET FMMR
 • Fujda Martin, doc. Ing. PhD., riaditeľ UMIK FMMR
 • Girmanová Lenka, Ing. PhD., prodekanka FMMR
 • Hagarová Mária, prof. Ing. PhD., profesorka, UMIK FMMR
 • Hrubovčáková Martina, Ing. Bc. PhD., prodekanka FMMR
 • Janovec Jozef, prof. Ing. DrSc., profesor, UMIK FMMR
 • Legemza Jaroslav, prof. Ing. PhD., profesor, UMET FMMR
 • Miškufová Andrea, prof. Ing. PhD., profesorka, URT FMMR
 • Oráč Dušan, doc. Ing. PhD., riaditeľ URT FMMR
 • Pikna Ľubomír, doc. RNDr. PhD., prodekan FMMR
 • Plešingerová Beatrice, prof. Ing. CSc., profesorka, UMET FMMR
 • Pribulová Alena, prof. Ing. CSc., profesorka, UMET FMMR
 • Raschman Pavel, prof. Ing. CSc., profesor, UMET FMMR
 • Sučik Gabriel, doc. Ing. PhD., zástupca riaditeľa UMET FMMR
 • Trpčevská Jarmila, prof. Ing. CSc., profesorka, URT FMMR
 • Vasková Iveta, doc. Ing. PhD., docentka, UMET FMMR
 • Velgosová Oksana, doc. Ing. PhD., docentka, UMIK FMMR
 • Vindt Tomáš, Ing. PhD., predseda Akademického senátu FMMR

Externí členovia:

 • Domovec Martin, Ing., technický riaditeľ, Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová
 • Hvizdoš Pavol, doc. RNDr. DrSc., riaditeľ, Ústav materiálového výskumu SAV, Košice
 • Janovská Kamila, prof. Ing. Ph.D., dekanka, Fakulta materiálově-technologická, VŠB-TU Ostrava
 • Klocok Branislav, Ing., generálny riaditeľ, OFZ, a. s., Oravský Podzámok
 • Novosad Marcel, Ing., viceprezident pre výrobu, U. S. Steel Košice, s. r. o.
 • Sovák Pavol, prof. RNDr. CSc., profesor, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
 • Šajgalík Pavol, prof. RNDr. DrSc., predseda, Slovenská akadémia vied Bratislava
 • Veselý Milan, Ing. PhD. MBA, generálny riaditeľ, Slovalco, a. s., Žiar nad Hronom

 

Kolégium dekana

Členovia Kolégia dekana Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE:

 • Saksl Karel, doc. Ing. DrSc.
 • Buľko Branislav, doc. Ing. PhD.
 • Fujda Martin, doc. Ing. PhD.
 • Girmanová Lenka, Ing. PhD.
 • Hrubovčáková Martina, Ing. Bc. PhD.
 • Oráč Dušan, doc. Ing. PhD.
 • Petričko František, Ing.
 • Pikna Ľubomír, doc. RNDr. PhD.
 • Pokorný Imrich, doc. RNDr. CSc.
 • Vindt Tomáš, Ing. PhD.

Odbory - ZO OZ PŠaV pri FMMR

Aktuálne informácie nájdete na nasledovnej webovej stránke.