Cooperation

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Členstvá fakulty

Členstvo fakulty v profesijných organizáciách, asociáciách, združeniach, zväzoch

Názov organizácie

Typ členstva

Kontaktná osoba

Asociace českých a slovenských zinkoven

FMMR

prof. Trpčevská

Asociácia priemyselnej ekológie – ASPEK

FMMR

prof. Havlik

Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking Brusel - States Representative Group (SRG)

FMMR

Dr. Halama

Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín

FMMR

prof. Raschman, prof. Havlik, prof. Legemza

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo

FMMR

doc. Vasková

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - SAAIC

FMMR

FMMR

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy

FMMR

Dr. Halama

Slovenská sklárska spoločnosť

FMMR

prof. Plešingerová

Slovenská železná cesta

FMMR

doc. Vasková

Slovenský plynárenský a naftový zväz

FMMR

Ing. Jablonský

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska

FMMR

doc. Oráč

Združenie zlievarní a kováční Slovenska

FMMR

doc. Vasková

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR

FMMR

doc. Vasková

Zväz sklárskeho priemyslu

FMMR

doc. Vadász

Batteries Europe, zástupca za SR v National and Regional Coordinators Group

TUKE

Dr. Halama

AMERICAN NANO SOCIETY

individuálne

prof. Kvačkaj

Americká asociácia pre kvalitu ASQ

individuálne

prof. Zgodavová

Croatian Metallurgical Society, Chorvátsko

individuálne

doc. Horňak

European Health Futures Forum individuálne prof. Zgodavová

Česká slévárenská společnost

individuálne

doc. Vasková

Československé sdružení užívatelu TeXu

individuálne

doc. Pokorný

international Materials Science Network (i-MSN)

individuálne

prof. Kvačkaj

Jednota slovenských matematikov a fyzikov

individuálne

doc. Pokorný

Klub dekanov fakúlt vysokých škôl

individuálne

doc. Vasková

Konzorcium PROMATECH

individuálne

Mgr. Halama

Košický banícky a hutnícky cech

individuálne

prof. Kvačkaj, doc. Bidulská, doc. Vasková, doc. Oráč

Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS)

individuálne

Dr. Halama

Quality Austria

individuálne

doc. Šolc

Polska akademia nauk - oddzial w Katowiciach

individuálne

doc. Vasková

Research Fond Coal and Steel (RFCS), DG RTD, European Commission, člen Steel Advisory Group

individuálne

Dr. Halama

Slovenská batériová aliancia (SBaA)

individuálne

Dr. Halama

Slovenská chemická spoločnosť

individuálne

prof. Plešingerová, prof. Flórián, doc. Heželová, doc. Pikna

Slovenská silikátová spoločnosť

individuálne

prof. Plešingerová, prof. Raschman, doc. Sučik, doc. Vadász, doc. Fedoročková

Slovenská spektroskopická spoločnosť

individuálne

doc. Ružičková, doc. Remeteiová, RNDr. Mičková

Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky

individuálne

Ing. Pástor

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

kolektívne

zamestnanci oddelenia integrovaných systémov riadenia

Spoločnosť pre nové materiály a technológie Slovenska

individuálne

doc. Horňak

Slovenská železná cesta

individuálne

doc. Vasková, doc. Oráč, doc. Petrík, prof. Trpčevská

Steel Strip Society

individuálne

prof. Kvačkaj

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV

individuálne

prof. Hagarová, doc. Fujda, doc. Petrík, prof. Kvačkaj, doc. Pokorný