Science

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Projekty

FMMR po rebrandingu intenzívne pokračuje aj v transformácii vo vede a inováciách, pričom prispôsobuje svoje vedecké portfólio aj momentálnym výzvam v oblasti batériového reťazca (Inobat, Volvo atď.), vo vodíkových technológiách a dekarbonizácii priemyslu. Na výskumných úlohách spolupracuje so strategickými priemyselnými partnermi z energetiky (Eustream, SPP-D. Nafta atď.), metalurgického (U.S.Steel, Slovalco, Nemak, Inocast atď.), automobilového sektora, v súčinnosti s regiónom (Košický samosprávny kraj) a EU inštitúciami.

FMMR koordinovala vodíkovú stratégiu podporenú Joint Research Centre Európskej komisie: „Hydrogen Strategy for Košice region“, ktorú schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja ako svoju stratégiu v marci 2021. V tejto súvislosti sme zapojení v rámci Rady partnerstva na Košickom samosprávnom kraji do príprav Plánu spravodlivej transformácie v regióne. V spolupráci s agentúrou SARIO a Ministerstvom hospodárstva sme reprezentovali SR na EXPO 2020 v decembri 2021 v tématickom týždni Urban and Rural.

FMMR bola posledné dva roky (2020-2021) zapojená do European Junior Water Management Programme, podporného školiaceho programu v iniciatíve EU v oblasti kvality vody.

V roku 2021 sa FMMR ako jedna medzi prvými fakultami na TUKE zapojila do projektu prípravy medzinárodného vzdelávacieho programu s názvom Energy, mobility, transport and smart citie, ktorý je súčasťou Joint Degree Diploma v rámci partnerskej siete EU univerzít ULLYSEUS: https://ulysseus.eu

Podpora priemyselných firiem začína byť aj pri inováciách vo vzdelávaní inžinierov v zelených technológiách, kde firmy MTS, Greenbat a SolarEnergia dodali technológie do mobilného kontajnerového laboratória v rámci národného KEGA projektu.

FMMR sa v priebehu roku 2021 zapojila do spoločných aktivít s VVIC SZĽH pri UVP Technicom, pričom iniciatíva zahŕňa nielen založenie Univerzitného hokejového klubu spoločne s UPJŠ a UVL v Košiciach, ale aj podporný výskumný program.

FMMR lídruje EU projekt BEQUEL reflektujúci na COVID-19 krízu, ktorá priniesla novú realitu do poskytovania odborného vzdelávania. Mnoho poskytovateľov vzdelávania sa prispôsobuje e-Learningu, aby zabezpečili kontinuitu vzdelávania pre svojich študentov. Projekt sa zameriava na zvyšovanie kvality v krátkom čase. Súčasťou konzorcia sú partneri so Španielska (TXORIERRI), Talianska (CIOFS-FP), Grécka (IDEC) a Belgicka (EUCEN).

V spolupráci so Slovenskou batériovou alianciou (SBaA) spoluorganizujeme workshopy na aktuálne témy súvisiace s prípravou nových inžinierov pre elektromobilitu a úložiská energie (hosťami boli predseda SAV, štátni tajomníci MH SR, poradcovia prezidentky a pod.). Tiež sme spoluorganizovali študentskú súťaž „Baterka nápadov“.

V spolupráci s priemyselným partnerom Inobat Auto sme sa aktívne zapojili do projektu The Battery Academy: https://thebatteryacademy.com a spoluorganizovali workshop Elektromobilita – budúcnosť Slovenska?

Sledujeme a zavádzame trendy digitalizácie, simulácie procesov na všetkých ústavoch FMMR, venujeme sa v zvýšenej miere výskumnej činnosti nadväzujúcej na materiály pre elektromobilitu, uskladnenie energie, vodíkové technológie – vo všeobecnosti na výskumné úlohy prihliadajúce na znižovanie CO2 a emisie od výroby kovov a zliatin až po ich recykláciu, t.j. zameriavame sa na celý životný cyklus materiálu.

Ambíciou je aj v pilotných projektoch prenášať laboratórny svet bližšie k ľudom, pretože iba vtedy, kde sa stretnú zainteresované strany z akademickej obce, podnikateľského sveta a občianskej spoločnosti, je vidieť efekt inovácií.