Cooperation

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

"Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať."

Jan Amos Komenský

Erasmus+

USMERNENIA PRE ŠTUDENTOV PROGRAMU ERASMUS+ PRICHÁDZAJÚCICH NA TUKE NA ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021

GUIDELINES FOR ERASMUS+ INCOMING STUDENTS ARRIVING AT TUKE FORTHE WINTER SEMESTER 2020/2021

Dňa 12. 6. 2020 vstúpila do platnosti nóta Európskej komisie, ktorá upravuje niektoré aspekty realizácie virtuálnych a zmiešaných mobilít v rámci programu Erasmus+ v nasledujúcom období. Tieto inštrukcie nájdete zverejnené aj na www.erasmus.tuke.sk.

Aktuálne inštrukcie k plánovaniu mobilít v rámci programu Erasmus+.pdf

Erasmus - Mobility študentov a pedagógov a študijné stáže na zahraničných univerzitách https://erasmus.tuke.sk/.

 

Erasmus+ výzva pre mobility pedagógov a zamestnancov TUKE

Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku s požadovanou prílohou do 25. 09. 2019 fakultnému koordinátorovi programu.

Mgr. Maroš Halama, PhD.
Address: Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever, Slovakia
Tel.: +421 55 602 2537
E-mail: maros.halama@tuke.sk

Výzva a všetky podmienky prihlasovania sú zverejnené na stránke https://erasmus.tuke.sk/erasmus-vyzva-na-mobility-zamestnancov-tuke-do-krajin-eu-a-ehp/.

Kritériá pre výber účastníkov zamestnaneckej Erasmus+ mobility.pdf