Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Doktorandské štúdium

 

 

METALURGIA JUNIOR – DEŇ DOKTORANDOV FMMR - 21. ročník študentskej konferencie

 

Spolupráca s externými vzdelávacími inštitúciami v rámci doktorandského štúdia

 

 

Na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie pôsobia fakultné odborové komisie v odboroch

 • Strojárstvo
 • Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Odborová komisia Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie pre odbor: Strojárstvo

Predseda

 • doc. Ing. Martin Fujda, PhD., FMMR TUKE,

Členovia

 • prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., FMMR TUKE
 • doc. Ing. Karel Saksl, DrSc., FMMR TUKE
 • prof. Ing. Mária Hagarová, PhD., FMMR TUKE
 • prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc., FMMR TUKE
 • prof. Ing. Jiří Plura, CSc., FMT VŠB - TU Ostrava
 • doc. Dr. Ing. Peter Horňak, FMMR TUKE
 • doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD., FMMR TUKE
 • doc. Ing. Oksana Velgosová, PhD., FMMR TUKE
 • doc. Ing. Jozef Petrík, PhD., FMMR TUKE
 • prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., UMV SAV, v.v.i. Košice
 • doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc., UMV SAV, v.v.i. Košice
 • Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD., ÚMV SAV,v.v.i. Košice
 • RNDr. Marián Mihalik, CSc., ÚEF SAV, v.v.i. Košice
 • Ing. Martin Balog, PhD., ÚMMS SAV, v.v.i. Bratislava

 

Odborová komisia Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie pre odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Predseda

 • prof. Ing. Jaroslav Legemza, PhD. – FMMR TUKE predseda

Členovia

 • prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc., SjF TUKE
 • prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc., FMMR TUKE
 • prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc., ÚGT SAV, Košice
 • prof. Ing. Alena Pribulová, CSc., FMMR TUKE
 • prof. Ing. Marcela Pokusová, CSc., SjF STU, Bratislava
 • prof. Ing. Pavel Raschman, CSc., FMMR TUKE
 • prof. Ing. Augustín Varga, CSc., FMMR TUKE
 • prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D., FMT VŠB-TU Ostrava
 • prof. Ing. Karel Michálek, CSc., VŠB TU, Ostrava