Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Doktorandské štúdium

 

 

 

 

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 3.STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA NA FMMR TUKE V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022

Podľa §56 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa. FMMR TUKE na základe §56 ods. 3 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Uzávierka zverejnenia vypísaných tém pre doktorandské štúdium: 31. 3. 2021.

Uzávierka prihlášok: 15. 6. 2021

Termín prijímacieho konania: 30. 6. 2021

Prihláška na doktorandské štúdium so všetkými náležitosťami (životopis, doklad o ukončení 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania) sa podáva len v elektronickej forme:

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais