Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Študentské mobility

Erasmus - Mobility študentov a pedagógov a študijné stáže na zahraničných univerzitách http://web.tuke.sk/erasmus/. U tútorov alebo u doc. Pribulovej (OHaZ) získate informácie ako postupovať ak máte záujem o stáž v zahraničí.

Ďalšie možnosti absolvovania študijných stáží a pobytov na zahraničných univerzitách:

Štipendiá a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov vysokých škôl a pracovísk slovenskej akadémie vied.

Informácie o ponuke aktuálnych akademických mobilít študentov, doktorandov a mladých výskumných pracovníkov nájdete na SAIA.

Ak si chceš zlepšiť svoje odborné a jazykové znalosti počas prázdnin porozmýšľaj nad možnosťou odbornú stáž v zahraničí. IAESTE je tu na to aby ti pomohla. (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience).

Predmety - anglické názvy Bc. a Ing. štúdium

 

Kontaktná osoba: M.Sc. Maroš Halama, PhD., tel.: +421 55 602 2537, e-mail: maros.halama@tuke.sk

Štát
Univerzita
Mentor
Česká republika Fakulta materiálově-technologická, VŠB - Technická univerzita Ostrava doc. Baricová
  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Dr. Halama/doc. Fedoročková/Ing. Ivanová
  České vysoké učení technické v Praze doc. Mihaliková/doc. Velgosová
  Fakulta strojního inženýrství
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
doc. Vasková
  Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická prof. Plešingerová
Poľsko

Czestochowa University of Technology

prof. Fröhlichová
  University of Rzeszów prof. Pribulová/doc. Fujda
  AGH University Science and Technology, Krakow doc. Vasková/prof. Pribulová
  AGH University of Science and Technology, Faculty of Non-Ferrous Metals Krakow prof. Miškufová
  Faculty of Chemistry, Jagiellonian University prof. Miškufová
  Jan Dlugosz University of Czestochowa Dr. Halama
  Silesian University of Technology Ing. Rozsypalová
Chorvátsko University Zagreb Dr. Halama
Rakúsko Vienna University of Technology Dr. Halama
  Montanuniversität Leoben prof. Havlik
Belgicko VITO Berchcen prof. Havlik
Grécko Piraeus University of Applied Sciences prof. Zgodavová
Švédsko KTH Royal Institute of Technology Stockholm Dr. Halama
  Chalmes university Goteborg prof. Havlik/doc. Oráč
Nemecko RWTH Aachen prof. Havlik/prof. Miškufová
  Desy Hamburg doc. Milkovič
Portugalsko Instituto Superior Técnico Lisboa Dr. Halama
Taliansko IGAG CNR Rím doc. Lupták
Srbsko Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade doc. Trpčevská
  Faculty of Mechanical Engigeering, University of Belgrade prof. Zgodavová
Ruská federácia SUJV Dubno doc. Pokorný
Vietnam Vietnam Academy of Science and Technology doc. Bidulská/prof. Kvačkaj
Japonsko Toyama University, Faculty of Sustainable Design, Department of Materials Design and Engineering prof. Kvačkaj
Turecko Engineering faculty, HITTIT university prof. Pribulová/doc. Horňak
  Gebze Technical University prof. Raschman/Dr. Halama
Izrael Technion Haifa Dr. Halama
USA Purdue University Dr. Halama
Thajsko Chulalongkorn University doc. Vasková/doc. Horňak
Čína Changzhou University prof. Kvačkaj
Maurícius University of Mauricius Dr. Halama