Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Inžinierske štúdium

Časový harmonogram inžinierskeho štúdia –denná forma, na FMMR TU v Košiciach v akademickom roku 2022/2023

Slávnostné otvorenie akademického roka (Aula Maxima) 26.09.2022
Výučba v zimnom semestri denná forma 26.09.2022 - 23.12.2022
I. ročník – Vypísanie tém záverečných Ing. prác učiteľmi (ZP) 1.10.2022
I. ročník – Nahlásenie tém ZP vedúcemu práce študentmi 20.10.2022
II. ročník – Odovzdanie zadaní ZP na dekanát 30.10.2022
Zimné prázdniny 24.12.2022 - 31.12.2022
II. ročník – Odovzdanie zadaní ZP na dekaná 30.10.2020
Zimné prázdniny 21.12.2020-31.12.2020
Skúšobné obdobie – zimný semester 02.01.2023 - 10.02.2023
Uzatvorenie udeľovania zápočtov 13.01.2023
Uzávierka ZS v MAISe (ukončené hodnotenie za ZS) 15.02.2023
I. ročník – výučba v letnom semestri 13.02.2023 - 12.05.2023
II. ročník – výučba v letnom semestri 13.02.2023 - 21.04.2023
I. ročník – Skúšobné obdobie pre letný semester 15.05.2023 - 30.06.2023
II. ročník – Skúšobné obdobie pre letný semester 17.04.2023 - 28.04.2023
II. ročník – odovzdanie záverečných Ing. prác do UK a na ústav 02.05.2023 - 03.05.2023
II. ročník – príprava na štátne skúšky 02.05.2023 - 19.05.2023
II. ročník – obhajoba záverečných prác a štátne skúšky Ing. 22.05.2023 - 26.05.2023
Uzávierka LS v MAISe (ukončenie hodnotenia za LS) 06.07.2023
II. ročník – promócie 07.07.2023
I. ročník – Výber P a PV predmetov na nasledujúci ak. rok cez MAIS jún - august 2023
Hlavné prázdniny 06.07.2023-31.08.2023