Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Inžinierske štúdium

Časový harmonogram inžinierskeho štúdia (denná/externá forma) na FMMR TU v Košiciach v akademickom roku 2020/2021

Slávnostné otvorenie akademického roka (Aula Maxima) 21.09.2020
Výučba v zimnom semestri denná forma 21.09.2020 - 18.12.2020
Výučba v zimnom semestri externá forma 25.09.2020 - 18.12.2020
I. ročník – Vypísanie tém záverečných Ing. prác učiteľmi (ZP) 1.10.2020
I. ročník – Nahlásenie tém ZP vedúcemu práce študentmi 20.10.2020
II. ročník – Odovzdanie zadaní ZP na dekanát 30.10.2020
Zimné prázdniny 21.12.2020 - 31.12.2020
Skúšobné obdobie – zimný semester 04.01.2021 - 12.02.2021
Uzatvorenie udeľovania zápočtov 15.01.2021
Uzávierka ZS v MAISe (ukončené hodnotenie za ZS) 17.02.2021
I. ročník – výučba v letnom semestri 15.02.2021 - 14.05.2021
II. ročník – výučba v letnom semestri 15.02.2021 - 23.04.2021
I. ročník – Skúšobné obdobie pre letný semester 17.05.2021 - 02.07.2021
II. ročník – Skúšobné obdobie pre letný semester 19.04.2021 - 30.04.2021
II. ročník – odovzdanie záverečných Ing. prác do UK a na ústav 03.05.2021 - 04.05.2021
II. ročník – príprava na štátne skúšky 03.05.2021 - 21.05.2021
II. ročník – obhajoba záverečných prác a štátne skúšky Ing. 24.05.2021 - 28.05.2021
Uzávierka LS v MAISe (ukončenie hodnotenia za LS) 08.07.2021
II. ročník – promócie 09.07.2021
I. ročník – Výber P a PV predmetov na nasledujúci ak. rok cez MAIS jún - august 2021
Hlavné prázdniny 06.07.2021-31.08.2021