Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Bakalárske štúdium

 

Časový harmonogram bakalárskeho štúdia – denná forma na FMMR TU v Košiciach v akademickom roku 2022/2023

Slávnostné otvorenie akademického roka (Aula Maxima) 26.09.2022
Výučba v zimnom semestri denná forma 26.09.2022 - 23.12.2022
I. ročník denná forma – Imatrikulácia 09 / 2022
III. ročník – Odovzdanie zadaní bakalárskych úloh študentom 30.10.2022
Zimné prázdniny 24.12.2022- 31.12.2022
Skúšobné obdobie – zimný semester 02.01.2023 - 10.02.2023
Uzatvorenie udeľovania zápočtov 13.01.2023
Uzávierka ZS v MAISe (ukončenie hodnotenia za ZS) 15.02.2023
I. a II. ročník – výučba v letnom semestri 13.02.2023 - 12.05.2023
II. ročník – vypísanie tém Bc. prác (učitelia do MAIS-u) do 01.06.2023
II. ročník – výber tém Bc. prác (študenti prostredníctvom MAIS-u) 01.06.2023 - 30.06.2023
Skúšobné obdobie pre I. a II. ročník – letný semester 15.05.2023 - 30.06.2023
III. ročník – výučba v letnom semestri 13.02.2023 - 21.04.2023
III. ročník – skúšobné obdobie 24.04.2023 - 26.05.2023
III. ročník – odovzdanie záverečných Bc. prác do UK a na ústav 29.05.2023 - 30.05.2023
III. ročník – príprava na štátne skúšky 29.05.2023 - 16.06.2023
III. ročník – obhajoba záverečných prác a štátne skúšky Bc. štúdia 19.06.2023 - 23.06.2023
Uzávierka LS v MAISe (ukončenie hodnotenia za LS) 06.07.2023
III. ročník – odovzdávanie Bc. diplomov 07.07.2023
II. a III. ročník – Výber P a PV predmetov na nasledujúci ak. rok cez MAIS jún - august 2023
Hlavné prázdniny 01.07.2023 - 31.08.2023