Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Bakalárske štúdium

Časový harmonogram bakalárskeho štúdia na FMMR v akademickom roku 2020/2021

Slávnostné otvorenie akademického roka (Aula Maxima) 21.09.2020
Výučba v zimnom semestri denná forma 21.09.2020 - 18.12.2020
Výučba v zimnom semestri externá forma 25.09.2020 - 18.12.2020
I. ročník denná forma – Imatrikulácia 10 / 2020
III. ročník – Odovzdanie zadaní bakalárskych úloh študentom 30.10.2020
Zimné prázdniny 21.12.2020- 31.12.2020
Skúšobné obdobie – zimný semester 04.01.2021 - 12.02.2021
Uzatvorenie udeľovania zápočtov 15.01.2021
Uzávierka ZS v MAISe (ukončenie hodnotenia za ZS) 17.02.2021
I. a II. ročník – výučba v letnom semestri 15.02.2021 - 14.05.2021
II. ročník – vypísanie tém Bc. prác (učitelia do MAIS-u) do 01.06.2021
II. ročník – výber tém Bc. prác (študenti prostredníctvom MAIS-u) 01.06.2021 - 30.06.2021
Skúšobné obdobie pre I. a II. ročník – letný semester 17.05.2021 - 02.07.2021
III. ročník – výučba v letnom semestri 15.02.2021 - 23.04.2021
III. ročník – skúšobné obdobie 26.04.2021 - 28.05.2021
III. ročník – odovzdanie záverečných Bc. prác do UK a na ústav 31.05.2021 - 01.06.2021
III. ročník – príprava na štátne skúšky 31.05.2021 - 18.06.2021
III. ročník – obhajoba záverečných prác a štátne skúšky Bc. štúdia 21.06.2021 - 25.06.2021
Uzávierka LS v MAISe (ukončenie hodnotenia za LS) 08.07.2021
III. ročník – odovzdávanie Bc. diplomov 09.07.2021
II. a III. ročník – Výber P a PV predmetov na nasledujúci ak. rok cez MAIS jún -august 2021
Hlavné prázdniny 06.07.2021 - 31.8.2021