Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Bakalárske štúdium

 

Časový harmonogram bakalárskeho štúdia na FMMR v akademickom roku 2021/2022

 

Slávnostné otvorenie akademického roka (Aula Maxima) 20.09.2021
Výučba v zimnom semestri denná forma 20.09.2021 - 17.12.2021
Výučba v zimnom semestri externá forma 24.09.2021 - 17.12.2021
I. ročník denná forma – Imatrikulácia 10 / 2021
III. ročník – Odovzdanie zadaní bakalárskych úloh študentom 30.10.2021
Zimné prázdniny 20.12.2021- 31.12.2021
Skúšobné obdobie – zimný semester 03.01.2022 - 11.02.2022
Uzatvorenie udeľovania zápočtov 14.01.2022
Uzávierka ZS v MAISe (ukončenie hodnotenia za ZS) 16.02.2022
I. a II. ročník – výučba v letnom semestri 14.02.2022 - 13.05.2022
II. ročník – vypísanie tém Bc. prác (učitelia do MAIS-u) do 01.06.2022
II. ročník – výber tém Bc. prác (študenti prostredníctvom MAIS-u) 01.06.2022 - 30.06.2022
Skúšobné obdobie pre I. a II. ročník – letný semester 16.05.2022 - 01.07.2022
III. ročník – výučba v letnom semestri 14.02.2022 - 22.04.2022
III. ročník – skúšobné obdobie 25.04.2022 - 27.05.2022
III. ročník – odovzdanie záverečných Bc. prác do UK a na ústav 30.05.2022 - 31.05.2022
III. ročník – príprava na štátne skúšky 31.05.2022 - 17.06.2022
III. ročník – obhajoba záverečných prác a štátne skúšky Bc. štúdia 20.06.2022 - 24.06.2022
Uzávierka LS v MAISe (ukončenie hodnotenia za LS) 07.07.2022
III. ročník – odovzdávanie Bc. diplomov 08.07.2022
II. a III. ročník – Výber P a PV predmetov na nasledujúci ak. rok cez MAIS jún -august 2022
Hlavné prázdniny 04.07.2022-31.08.2022