Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data
Back to news

INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV

For Students

Rozhodnutia zo zasadnutia Kolégia rektora TUKE 26. marca 2020

Vážené študentky, vážení študenti.

Na základe prísľubu vás chceme oboznámiť s niektorými rozhodnutiami Kolégia rektora TUKE, ktoré sa uskutočnili videokonferenciou 26. marca 2020. Súčasná komplikovaná situácia sa doslova mení zo dňa na deň, aj preto je veľmi zložité ďalší vývoj predikovať s väčším predstihom. Napriek tejto ťažkej situácii sa členovia kolégia zhodli na týchto základných východiskách:

  • chceme, aby študentom bolo umožnené úspešne ukončiť akademický tok 2019/2020, získať titul, alebo plynule pokračovať v ďalšom štúdiu,
  • snažíme sa, aby sme Vám poskytli vzdelanie bez výraznej ujmy na jeho kvalite.

Počas zasadnutia boli prediskutované aj návrhy fakúlt, ktorých konkrétne riešenia sa pripravujú a budú usmerňovať organizáciu zvyšnej časti akademického roku týmto spoločným spôsobom:

  • Umožníme v čo najväčšom počte študijných programov ukončiť semester v pôvodnom termíne. Ak to z hľadiska náplne predmetov nebude možné, posunieme príslušné termíny.
  • Študentov končiacich ročníkov prosíme, aby intenzívne pracovali na svojich záverečných prácach. Boli by sme radi, ak by sa ich podarilo odovzdať záverečné práce v pôvodnom termíne. Ak to nebude možné, fakulty tento termín predĺžia.
  • Zahraniční študenti, ktorí odišli domov a nie sú schopní riešiť záverečné práce alebo vykonať skúšky, budú riešení samostatne.
  • Fakulty pristúpia v výraznej online podpore ako výučbového procesu (deje sa už teraz), tak aj k online podpore skúšok. Je možné, že aj časť štátnym skúšok a obhajob záverečných prác prebehne online metódou. O podmienkach a termínoch budete včas informovaní.
  • Je navrhnutý proces odovzdávania a registrácie záverečných prác, ktorý sa momentálne upresňuje. Celý proces chceme uskutočniť bez nutnej prítomnosti študenta.
  • Jednotlivé fakulty si stanovia vlastný postup, a to aj preto, že často majú svoje špecifiká. Budeme sa snažiť o koordináciu tých činností, pri ktorých je nutné postupovať spoločne, napr. spôsob odovzdávania záverečných prác. O detailoch Vás budeme informovať v priebehu budúceho týždňa.
  • Žiadame všetkých študentov TUKE, aby boli k dispozícii, sledovali svoje mailové schránky (hlavne mailové schránky TUKE) a komunikovali s učiteľmi a vedúcimi záverečných prác.


Ďalšie informácie budú zverejnené v priebehu budúceho týždňa.

Prosíme všetkých o trpezlivosť, aktívny prístup a vzájomnú spoluprácu. Spoločne túto neľahkú situáciu zvládneme.


Spracoval:
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD., prorektor pre vzdelávanie, ervin.lumnitzer@tuke.sk, 055/602 2120