Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Display portlet menu
Back to news

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

News

V súlade s § 54, odst. 21 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

OZNAMUJEME,

že na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie

Technickej univerzity v Košiciach

sa uskutočnia obhajoby doktorandskej dizertačnej práce

 

Meno, priezvisko autora dizertačnej práce: Mgr. Mária Kováčová

Názov dizertačnej práce: Using selected plants for the mechanochemical synthesis of silver nanoparticles and adsorption of heavy metal ions

Názov študijného programu: hutníctvo

Názov študijného odboru: získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Dátum, čas a miesto konania obhajoby: 22. 08. 2022 o 09.00 h

Zasadacia miestnosť Dekanátu Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE, Letná 1/9, 042 00 Košice - Sever

 

Meno, priezvisko autora dizertačnej práce: Mgr. Halyna Yankovych

Názov dizertačnej práce: Composite materials for elimination of industrial contaminants from enviroment

Názov študijného programu: hutníctvo

Názov študijného odboru: získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Dátum, čas a miesto konania obhajoby: 22. 08. 2022 o 11.00 h

Zasadacia miestnosť Dekanátu Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE, Letná 1/9, 042 00 Košice - Sever

 

Meno, priezvisko autora dizertačnej práce: RNDr. Juraj Kliment

Názov dizertačnej práce: Rámec pre modelovanie dynamického manažérstva rizík v rámci automobilového priemyslu

Názov študijného programu: náuka o materiáloch

Názov študijného odboru: strojárstvo

Dátum, čas a miesto konania obhajoby: 24. 08. 2022 o 10.00 h

Zasadacia miestnosť Dekanátu Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE, Letná 1/9, 042 00 Košice - Sever

 

Meno, priezvisko autora dizertačnej práce: Mgr. Jana Milkovičová

Názov dizertačnej práce: Korelácia štruktúrno-mechanických vlastností vybraných progresívnych materiálov skúmaná difrakciou a indentáciou

Názov študijného programu: náuka o materiáloch

Názov študijného odboru: strojárstvo

Dátum, čas a miesto konania obhajoby: 26. 08. 2022 o 08.00 h

Zasadacia miestnosť Dekanátu Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE, Letná 1/9, 042 00 Košice - Sever

 

Meno, priezvisko autora dizertačnej práce: Ing. František Kromka

Názov dizertačnej práce: Koncept teplotne stabilnej nanokryštalickej štruktúry kompozitu na báze medi so zameraním na jeho využitie pre priemyselné aplikácie

Názov študijného programu: náuka o materiáloch

Názov študijného odboru: strojárstvo

Dátum, čas a miesto konania obhajoby: 26. 08. 2022 o 09.30 h

Zasadacia miestnosť Dekanátu Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE, Letná 1/9, 042 00 Košice - Sever

 

Meno, priezvisko autora dizertačnej práce: Ing. Lukáš Veselovský

Názov dizertačnej práce: Syntéza nanočastíc striebra ich aplikácia do povlakov a vlákien na báze polymérov

Názov študijného programu: náuka o materiáloch

Názov študijného odboru: strojárstvo

Dátum, čas a miesto konania obhajoby: 26. 08. 2022 o 11.00 h

Zasadacia miestnosť Dekanátu Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE, Letná 1/9, 042 00 Košice - Sever