Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data
Back to news

REBRANDING FMMR

News

,,Aj univerzita by mala mať dušu“ píše Vladimír Šucha vo svojej eseji. Dobre si spomínam na moment, keď sa vedenie fakulty rozhodlo zmeniť jej meno. Z hutníckej fakulty sa mala stať FMMR. Bolo cítiť obavy akademikov z tohto kroku. Aj keď sa metalurgii, materiálom a recyklácii roky venujú, dať si to na štít znamenalo veľkú zmenu.
Riadiť proces tejto zmeny som rád prijal ako výzvu. Fakulta nestála len pred zmenou mena, fakulta stála pred zmenou na marketingovo orientovanú fakultu, čiže fakultu pripravenú neustále komunikovať s budúcimi i súčasnými študentmi. Bola to zároveň možnosť, ako prepojiť vedu, techniku, umenie a biznis a vyskúšať súhru jednotlivých odborov a fakúlt, ktoré zdanlivo nemajú nič spoločné.
Vraví sa, že život je zmena a dovolím si parafrázu : FMMR je zmena. Tieto zmeny by neboli uskutočniteľné bez podpory vedenia univerzity a osobného nasadenia manažmentu U. S. Steel Košice. Fakulta mala v určitom zmysle šťastie v nešťastí. V tom, že demografia, odklon od technických predmetov v spoločnosti, nástup informačných technológií, ktoré riedia pozornosť publika, ju zasiahlo najviac zo všetkých fakúlt univerzity. Vďaka tejto zložitej situácii dostali členovia pracovného tímu voľné ruky na uskutočnenie akýchkoľvek nápadov, ktoré môžu priniesť žiadaný výsledok.
Spolupráca s fakultou umení sa ukázala byť kľúčovou, pretože práve umelci dodali zmene správny tvar a farbu. Študent, a hlavne budúci študent, vníma fakultu všetkými zmyslami.
Takáto rozsiahla zmena si vyžaduje spoluprácu celej fakulty, nielen podporu dekanky a prodekanov. Sériu súvisiacich krokov je nutné koordinovať s vedomím celkového obrazu. Fakulta mala šťastie v osobe Martiny Hrubovčákovej, ktorá dobre pozná akademické prostredie, má cit pre marketingové riešenia a veľkú vôľu učiť sa nové postupy, skúšať, opravovať a postupovať ďalej.
Robte správne veci a veľa o tom hovorte. Znela moja na prvý pohľad banálna rada. Skrýva
v sebe množstvo neprebádaných polôh. Pretože aj keď už vieme, čo je dôležité, ako nadchnúť ďalších? Akým jazykom im to máme porozprávať, aby nám nielen rozumeli, ale aby sme ich aj zapálili pre spoločný cieľ ?
O tom je náš príbeh, ktorý Martina Hrubovčáková popisuje na nasledujúcich stranách a ktorý začal a mal by pokračovať až do úspešného konca, ktorý je ako dotyčnica k nekonečnu. Nedá sa tam dôjsť, len smerovať tam a každým dňom sa o trošku priblížiť. Prajem FMMR úspešnú cestu k nekonečnu.“

Ing. Ján Bača
riaditeľ pre vonkajšie vzťahy
U. S. Steel Košice, s.r.o.

Prečo školstvo potrebuje marketing.pdf (8.82 MB)