Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Verejné inauguračné prednášky

Display portlet menu
Back to news

Verejné inauguračné prednášky

News

Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie

Technickej univerzity v Košiciach

v zmysle § 4,  ods. 10, Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov

oznamuje, že

dňa 05. 04. 2019

na Technickej univerzite, Letná 9,  v  posluchárni A-404

sa uskutočnia

verejné inauguračné prednášky

zamestnankýň Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE:

  • o 10.00 h doc. Ing. Jarmily Trpčevskej, CSc. na tému: „Vznik odpadov pri žiarovom zinkovaní a možnosti ich spracovania“ v študijnom odbore 4.3.2 environmentálne inžinierstvo a
  • o 12.00 h doc. Ing. Márie Hagarovej, PhD. na tému: „Korózne procesy v tepelných energetických zariadeniach, ich príčina a dôsledky“ v študijnom odbore 5.2.26 materiály.