Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Zápis predmetov na akademický rok 2020/2021 - na Bc. aj Ing. štúdium - II. kolo

Display portlet menu
Back to news

Zápis predmetov na akademický rok 2020/2021 - na Bc. aj Ing. štúdium - II. kolo

For Students

Podávanie požiadaviek na predmety a zápis predmetov na nasledujúci akademický rok je povinnosťou každého študenta.

Výnimkou sú novoprijatí študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorým budú predmety zapísané študijným oddelením fakulty.

v termíne od 13.07.2020 - do 23. 08. 2020

si študent prostredníctvom MAISu zapíše všetky P –povinné predmety, a PV – predmety povinne voliteľné, ktoré chce absolvovať v nasledujúcom akad. roku 2020/2021 v zimnom a letnom semestri z ponuky predmetov svojho študijného programu.

Kolo zápisov na predmety je sprístupnené v MAISe.

Prehľad predmetov absolvovaných pre daný študijný program –zoznam povinných a povinne voliteľných predmetov nájdete v brožúrke - Informácie o štúdiu, ktorý je zverejnený na webe fakulty

Otázky, prípadne voľbu PV predmetov je možné konzultovať osobne alebo elektronicky s tútormi ŠP ( popis problému, meno priezvisko, ročník, ŠP a názov predmetu...)

pre Bc. štúdium:

 • Hutníctvo – martina.dzupkova@tuke.sk
 • Materiály – milos.matvija@tuke.sk
 • Integrované systémy riadenia - marek.solc@tuke.sk
 • Tepelná technika a plynárenstvo - marcel.pastor@tuke.sk
 • Chemické procesy a technológie vo výrobe materiálov – gabriel.sucik@tuke.sk
 • Environmentálna chémia – silvia.ruzickova@tuke.sk
 • Spracovanie a recyklácia odpadov tomas.vindt@tuke.sk, martina.laubertova@tuke.sk, jana.piroskova@tuke.sk

pre Ing. štúdium:

 • Hutníctvo - maria.frohlichova@tuke.sk
 • Spracovanie a recyklácia odpadov - tomas.havlik@tuke.sk
 • Materiálové inžinierstvo – maria.hagarova@tuke.sk
 • Integrované systémy riadenia - marek.solc@tuke.sk
 • Zlievarenstvo - alena.pribulova@tuke.sk
 • Tepelná technika a plynárenstvo – gustav.jablonsky@tuke.sk
 • Tvárnenie materiálov - martin.vlado@tuke.sk

Každý študent FMMR je zodpovedný za zápis predmetov do svojho študijného plánu.

Žiadame študentov, aby si skontrolovali správnosť záverečných hodnotení v MAISe. – nedostatky riešte včas s vyučujúcimi – za zhodu záznamov v MAISe zodpovedá študent.

Upozornenie:

 • Študent si musí v prvom rade zapísať predmety, ktoré neurobil za predchádzajúci ročník alebo ich nemal ani zapísané a potom si zapíše predmety z nasledujúceho ročníka tak, aby si zapísal na daný akad. rok minimálne 40 kreditov
 • Na akad. rok sa doporučuje zapísať si 60 kreditov, pričom optimálne rozloženie kreditov na semestre je 30 kreditov na ZS a 30 kreditov na LS (vrátane opakujúcich)
 • Študent uvidí zapísané predmety v MAISe až po uzavretí kola zápisov prodekanom pre vzdelávanie – po 05.07.2020

V Košiciach 13.07.2020

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.v.r.

prodekan pre vzdelávanie

1prihlasovanie na predmety - 2020-2021 - II.kolo.pdf (233 KB)