MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Slávnostné stretnutie absolventov spojené so Šachťákom

Display portlet menu

Slávnostné stretnutie absolventov spojené so Šachťákom

Pri príležitosti 260. výročia založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici a 70. výročia pôsobenia jej pokračovateľky Hutníckej fakulty dnes Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach sa dňa 6. októbra konalo Slávnostné zhromaždenia akademickej obce a Vedeckej rady FMMR. Pri tejto významnej príležitosti pani dekanka doc. Iveta Vasková, Phd. udelila Pamätné ocenenie významným partnerom fakulty.

Oslavy fakulty pokračovali vo večerných hodinách na Stretnutí absolventov Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie spojenej s tradičnou hutníckou slávnosťou Šachťákom v Dome umenia v Košiciach, kde sa zišli študenti, absolventi, zamestnanci, predstavitelia vzdelávacích, vedecko-výskumných organizácií zo Slovenska a zahraničia. Okrem akademikov a priaznivcov fakulty sa na tomto podujatí zišli aj zástupcovia významných firiem a spoločností, s ktorými FMMR spolupracuje. Celú slávnosť svojím príhovorom otvorila dekanka FMMR doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. slovami: ,,Nie je ten najsilnejší, kto prežije, ani ten najinteligentnejší, ale ten, kto sa dokáže najlepšie prispôsobiť. Máme svoju históriu, máme svoju budúcnosť, a to, čo teraz potrebujeme, je vidieť príležitosti a využiť ich. Rada by som pri tejto príležitosti vyslovila nádej, že naša fakulta bude aj naďalej hrdo niesť vlajku šíriteľa vzdelanosti, bude vychovávať ďalšie a ďalšie generácie bakalárov, inžinierov a doktorandov a bude svedkom formovania budúcich generácií našich potomkov.“

Na slávnostnom stretnutí FMMR všetkých prítomných oslovili svojim príhovorom aj rektor Technickej univerzity v Košiciach Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., v ktorom poprial fakulte veľa úspechov pri napĺňaní jej cieľov.

Súčasťou podujatia bolo odovzdávanie cien ,,Študentská osobnosť FMMR“.

Za významný prínos k rozvoju Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach prostredníctvom svojich projektov a inovatívnych nápadov ocenenie Študentská osobnosť FMMR získali Ing. Vladimír Marcinov a Ivan Mosej. V tomto roku cenu získal aj tím študentov 2. ročníka kombinovanej metódy, študijného programu hutníctvo za solidaritu a podporu. Po ťažkom úraze svojho spolužiaka Františka Kiráľa nezostali ľahostajní a poskytli mu pomoc, ktorú v tom čase tak veľmi potreboval.

Toto ocenenie odzrkadľuje ciele fakulty, že práve tvorivosť, kreativita a záujem riešiť problémy vo vede sú základom pre úspešnú kariéru a riešenie problémov v praxi pre našich absolventov po ich opustení brány „alma mater“.

Slávnostné stretnutie absolventov spojené so Šachťákom

Display portlet menu