MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dekan FMMR bol slávnostne inaugurovaný do funkcie

Display portlet menu

Dekan FMMR bol slávnostne inaugurovaný do funkcie

Dekanom Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach bude doc. Ing. Karel Saksl, DrSc..

Vo štvrtok 2. februára 2023 rektor Technickej univerzity Stanislav Kmeť na návrh Akademického senátu FMMR vymenoval Karla Saksla do funkcie dekana. Jeho funkčné obdobie potrvá od 1. februára 2023 do 31. januára 2027. Za prodekanku pre vzdelávanie bola vymenovaná Lenka Girmanová a za prodekana pre vedu, inovácie a zahraničné vzťahy Ľubomír Pikna. Vedením agendy prodekanky vonkajších vzťahov a marketingu bola menovaná Martina Hrubovčáková.

Na slávnostnej inaugurácii sa zúčastnil primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, bývalí i súčasní rektori univerzity, dekani fakúlt i predstavitelia kľúčových partnerských priemyselných firiem, s ktorými má fakulta úzke kontakty.

Dekan Karel Saksl vo svojom inauguračnom prejave zdôraznil tému hodnôt, ktoré akademická obec vyznáva, obhajuje a považuje za konštanty nášho správania sa. Za hlavné hodnoty, ktoré mieni pevnejšie ukotviť vo fakultnom prostredí, považuje otvorenú diskusiu, kvalitnú vedu, zodpovednosť k regiónu, životnému prostrediu a motivujúce prostredie.

,,Fakulta bude otvorená čo najširšej spolupráci s fakultami TUKE, košickými univerzitami, SAV a európskemu priestoru v oblastiach vzdelávania, vedy a výskumu. V čo najväčšej miere budeme spolupracovať s priemyslom, ktorému ponúkneme know-how fakulty, kapacitu pre spoločné laboratóriá, výskumné a vývojové projekty, ktoré budú realizované ako na fakulte, tak aj na pôde priemyselného partnera. Pripravíme úplne nové študijné programy, ktoré priamočiaro v náležitej kvalite vzdelajú študentov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Ako jedna z mála fakúlt na Slovensku budeme vzdelávať študentov aj v oblastiach „the big science“ pri využití synchrotronových, neutrónových a FEL zdrojov. Fakulta bude fakultou realizujúcou špičkový vývoj a výskum materiálov, technológií spracovania, moderného hutníctva, recyklácie a aplikovanej chémie. Nebudeme analyzovať len cudzí materiál, ale vo svojich laboratóriách budeme nové pokrokové materiály vyrábať a následne hodnotiť pomocou najmodernejšej analytickej infraštruktúry. Fakulta sa v čo najväčšej miere začne uchádzať o domáce aj zahraničné vedecké projekty. Na fakulte vytvoríme podmienky pre prácu nových špičkových vedcov, lídrov vedeckých skupín a excelentných pedagógov. Mojím cieľom je vybudovať novú modernú fakultu, ktorá bude disponovať špičkovou infraštruktúrou, úspešnú pri získavaní projektov, spolupracujúcou s priemyslom a akademickými partnermi, naplnenou študentami, doktorandmi, mladými pedagogickými a vedeckými pracovníkmi.“ povedal Karel Saksl.

Dekan FMMR bol slávnostne inaugurovaný do funkcie

Display portlet menu