MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

prof. Ing. Štefan Michna, PhD., Děkan fakulty, professor, Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Display portlet menu

prof. Ing. Štefan Michna, PhD., Děkan fakulty, professor, Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Prof. Ing. Štefan Michna, PhD. študoval v letech 1981 až 1985 na Fakultě hutnické Technické univerzity v Košicích zaměření hutnictví neželezných kovů. Po úspěšném absolvování vysokoškolského studia nastoupil do zaměstnání v podniku Kovohutě Děčín (t.č. Constellium Extrusions Děčín), kde po dobu 23 let postupně působil jako směnový mistr, technolog lisovny a slévárny, vedoucí slévárny a hlavní metalograf. Největším přínosem tohoto období pro jeho vědeckou činnost byla funkce hlavního metalografa podniku, kterou vykonával 13 let. Již za působení v této funkci úspěšně ukončil doktorandské studium na Technické univerzitě v Košicích, kde byl následně v roce 2005 jmenován hostujícím docentem. V období let 1996 až 2002 se jeho výzkumná práce ve společnosti ALCAN Extrusions Děčín zaměřila na získávání a vyhodnocování barevného kontrastu u hliníkových slitin. Cílem tohoto snažení bylo získání nových poznatků o struktuře těchto materiálů, včetně nových postupů a popisu struktur po barevném leptání. V této oblasti patři mezi průkopníky v ČR a Evropě. V letech 2007 – 2015 působil na Fakultě výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně ve funkci vedoucího katedry technologií a materiálového inženýrství. Od roku 2015 byl jmenován do funkce děkana Fakulty výrobních technologií a managementu. V roce 2008 získal titul docent pro obor Strojírenské technologie na Technické univerzitě v Liberci. V roce 2015 úspěšně absolvoval řízení ke jmenování profesorem na ZČU Plzeň a v roce 2016 byl jmenován prezidentem ČR profesorem v oboru Strojírenské inženýrství. Ve své vědecké a výzkumné činnosti se snaží propojit teoretické znalosti s jejich aplikací ve výrobních společnostech, a proto se podílel v roce 2009 na zřízení Vědeckotechnického parku, kterého byl prvním ředitelem.