MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Ing. Karel Saksl, DrSc., vedecký tajomník, vedúci divízie kovových systémov ÚMV SAV Košice, Slovensko

Display portlet menu

Ing. Karel Saksl, DrSc., vedecký tajomník, vedúci divízie kovových systémov ÚMV SAV Košice, Slovensko

Ing. Karel Saksl, DrSc. absolvoval Hutnícku fakultu na Technickej univerzite v Košiciach v rokoch 1992 – 1997, v študijnom odbore hutníctvo. Doktorandské štúdium absolvoval na Ústave materiálového výskumu SAV a v roku 2000 obhájil titul PhD. v študijnom odbore materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov. Po ukončení PhD. štúdia absolvoval postdoktorálne pobyty na Dánskej technickej univerzite (2011) a v DESY Hamburg (2002 – 2007). V roku 2010 obhájil doktorskú dizertačnú prácu a získal vedeckú hodnosť doktora technických vied. Je menovaným zástupcom SR v medzinárodnom projekte the European XFEL, konzorciu uživateľov Serial Femtosecond Crystallography (SFX) a XFEL- based Integrated Biology Infrastructure (XBI). Je uznávaný odborník v oblasti výskumu materiálov s vysokoneusporiadanou štruktúrou. Je odborníkom na oblasť rtg. difrakcie, rtg. absorpčnej spektroskopie a matematického modelovania neusporiadaných štruktúr. Je autorom 66 zahraničných current contents publikácií (98 WOS, 96 SCOPUS), h-index Karela Saksla je v súčasnosti 19. Jeho práce boli ocenené udelenými čestnými uznaniami v rámci oceňovania Vedec roka SR v rokoch 2007, 2008 a 2009. Ako člen skupiny sa vrámci medzinárodnej vedeckej spolupráce podieľal na prielomovom poznaní „saturovanej absorpcie hliníka”, publikovanom vo vedeckej práci v časopise Nature Physics v roku 2009. V roku 2015 získala vedecká práca v jeho spoluautorstve ocenenie kanadskej Conference of Metallurgists, 2015 Light Metals Best Paper Award.