MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

doc. Dr. Ing. Milan Škrobian, CSc., výskumný pracovník ÚMMS SAV – detašované pracovisko Inoval Žiar nad Hronom

Display portlet menu

doc. Dr. Ing. Milan Škrobian, CSc., výskumný pracovník ÚMMS SAV – detašované pracovisko Inoval Žiar nad Hronom

Doc. Dr. Ing. Milan Škrobian, CSc.absolvoval Hutnícku fakultu na vtedajšej Vysokej škole technickej (dnes Technická univerzita) v rokoch 1976 – 1981 v študijnom odbore Hutníctvo neželezných kovov. Po ukončení vedeckej ašpirantúry (dnes doktorandského štúdia) pracoval vo Výskumnom ústave racionalizácie ložísk v Žiline ako výskumný pracovník. Od roku 1987 pracoval ako výskumný pracovník na Hutníckej fakulte VŠT (TUKE), neskôr ako odborný asistent (1994) a následne ako docent (2001). V období rokov 1991 – 1994 pôsobil na Institute for Advanced Materials Processing, Tóhoku University Sendai, Japonsko, kde získal titul Doctor of Philosophy v oblasti Chémia tuhých látok (Solid State Chemistry). V období rokov 1998 – 1999 pôsobil ako tútor v pilotnom projekte EÚ Environmental Management (koordinátor Long-life Learning Institute Dipoli, Helsinki University of Technology, Fínsko). V rokoch 1999 – 2000 pôsobil ako vedúci centrálneho laboratória Alumina Plant Jajarm, Iran. V roku 1995 sa spolupodieľal na založení odborného časopisu Acta Metallurgica Slovaca, vydávaného HF TU a do roku 2006 pôsobil ako vedúci redaktor tohto časopisu. V rokoch 2007 – 2016 pôsobil ako projektový manažér pre progresívne materiály a technológie v spoločnosti Sapa Profily a.s. v Žiari nad Hronom, ktorá patrí do skupiny Sapa Group – svetovej jednotky v lisovaní hliníkových profilov. V období rokov 2010 – 2016 pôsobil ako projektový manažér na projekte EÚ, operačný program Veda a výskum – Kompozitné materiály na báze ľahkých kovov a ich zliatin. V súčasnosti pôsobí na detašovanom pracovisku Inoval, ktoré patrí k Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave. Venuje sa vývoju a aplikácií progresívnych materiálov na báze ľahkých kovov – medzi inými napr. penovému hliníku.