MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Ing. Tomáš Suchý, PhD.

V období 1998 – 2003 som študoval na Technickej Univerzite (TU), na Hutníckej Fakulte (HF) – Katedre Pecí a Teplotechniky (KPaT). V rámci štúdia som absolvoval jednoročný študijný pobyt na Technickej Univerzite v Karlsruhe v Nemecku vďaka štipendiu od DVGW (Nemecko).
Po ukončení štúdia som začal pracovať ako odborný asistent na Katedre Pecí a Teplotechniky HF a súčasne začal doktorandské štúdium v externej forme v odbore Tepelná Energetika.
Po trojročnom pôsobení na KPaT HF som začal pracovať ako výskumík v U.S.S. Košice na Odbore Výroby koksu, železa a ekológie. Počas pracovného pomeru s USSKE som úspešne ukončil doktorandské štúdium.
V rokoch od 2010 do 2012 som pracoval ako procesný inžinier vo Firme CHOREN v nemeckom Freibergu, kde som sa podieľal na vývoji technológie výroby biodieselu z drevnej biomasy.
V roku 2012 bola firma CHOREN prebraná firmou LINDE, (divízia Engineering v nemeckých Drážďanoch) a tým sa zmenil aj môj zamestnávateľ. Vo firme LINDE som naďalej aktívne pokračoval približne jeden rok na vývoji spomenutej technológie.
Po tomto období som svoju oblasť pôsobnosti zamenil, a to za oblasť CO2. Približne šesť rokov som pracoval ako procesný inžinier a podieľal sa na inžinieringu, dizajne a nábehu fabrík na výrobu CO2 v rôznych krajinách ako Španielsko, Saudská Arábia a Veľká Británia, ktorých súčasťou bol aj niekoľkomesačný pobyt v týchto krajinách.
V súčasnosti pracujem na pozícii Sales Manažéra v oblasti CO2, pričom naše oddelenie má zodpovednosť v globálnom, čiže celosvetovom meradle, čo sa týka know-how technológie, rozvoja obchodu a dodávky fabrík pre spracovanie CO2 na kľúč pre zákazníka.