Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Slovo dekanky

Len vďaka metalurgii sa ľudstvo prepracovalo z doby kamennej až k počítačom a umelej inteligencii. Svet neustále potrebuje nové materiály a my vieme ako ich získať a recyklovať. Štúdium na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie vám umožní stať sa tvorcami budúcnosti, v ktorej by ste chceli žiť.

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Vedenie fakulty

Dekanka

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever
tel.: +421 55 602 2023 - sekretariát
fax: +421 55 602 8037
e-mail: dekanat.fmmr@tuke.sk
Iveta.Vaskova@tuke.sk

Prodekan pre vzdelávanie

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever
tel.: +421 55 602 2580
tel.: +421 55 602 2315
fax: +421 55 602 8037
e-mail: Lubomir.Pikna@tuke.sk

Prodekan pre vedu, inovácie a medzinárodné vzťahy

Mgr. Maroš Halama, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever
tel.: +421 55 602 2315
tel.: +421 55 602 2317
fax: +421 55 602 8037
e-mail: Maros.Halama@tuke.sk

Prodekanka pre vonkajšie vzťahy a marketing

Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever
tel.: +421 55 602 2311
tel.: +421 55 602 2317
fax: +421 55 602 8037
e-mail: martina.hrubovcakova@tuke.sk

Tajomník

Ing. František Petričko

Technická univerzita v Košiciach 
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever
tel.: +421 55 602 2018 
fax: +421 55 602 8037 
e-mail: tajomnik.fmmr@tuke.sk
Frantisek.Petricko@tuke.sk

Predseda akademického senátu

doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.

Technická univerzita v Košiciach 
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever
tel.: +421 55 602 2971
tel.: +421 903 664 334
tel.: +421 55 602 3108
fax: +421 55 602 8037 
e-mail: Gabriel.Sucik@tuke.sk