Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Bakalárske štúdium

Skúšobné obdobie letného semestra pre 1. a 2. Bc. ročník je od 13.05.2024 - do 28.06.2024

Uzávierka LS v MAISe - ukončenie hodnotenia za LS - 03.07.2024

 

Časový harmonogram bakalárskeho štúdia – denná forma na FMMR TU v Košiciach v akademickom roku 2023/2024

Slávnostné otvorenie akademického roka (Aula Maxima) 25.09.2023
Výučba v zimnom semestri denná forma 25.09.2023 - 22.12.2023
I. ročník denná forma – Imatrikulácia 10 / 2023
III. ročník – Odovzdanie zadaní bakalárskych úloh študentom 30.10.2023
Zimné prázdniny 23.12.2023- 31.12.2023
Skúšobné obdobie – zimný semester 02.01.2024 - 09.02.2024
Uzatvorenie udeľovania zápočtov 12.01.2024
Uzávierka ZS v MAISe (ukončenie hodnotenia za ZS) 14.02.2024
I. a II. ročník – výučba v letnom semestri 12.02.2024 - 10.05.2024
II. ročník – vypísanie tém Bc. prác (učitelia do MAIS-u) do 01.06.2024
II. ročník – výber tém Bc. prác (študenti prostredníctvom MAIS-u) 01.06.2024 - 30.06.2024
Skúšobné obdobie pre I. a II. ročník – letný semester 13.05.2024 - 28.06.2024
III. ročník – výučba v letnom semestri 12.02.2024 - 19.04.2024
III. ročník – skúšobné obdobie 22.04.2024 - 24.05.2024
III. ročník – odovzdanie záverečných Bc. prác do UK a na ústav 27.05.2024 - 28.05.2024
III. ročník – príprava na štátne skúšky 27.05.2024 - 14.06.2024
III. ročník – obhajoba záverečných prác a štátne skúšky Bc. štúdia 17.06.2024 - 21.06.2024
Uzávierka LS v MAISe (ukončenie hodnotenia za LS) 03.07.2024
III. ročník – odovzdávanie Bc. diplomov 04.07.2024
II. a III. ročník – Výber P a PV predmetov na nasledujúci ak. rok cez MAIS júl - august 2024
Hlavné prázdniny 01.07.2024 - 31.08.2024