MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Harmonogram bakalárskeho štúdia

Display portlet menu

Harmonogram bakalárskeho štúdia

Časový harmonogram bakalárskeho štúdia (denná/externá forma) na FMMR TU v Košiciach v akademickom roku 2020/2021

Slávnostné otvorenie akademického roka (Aula Maxima)

21.09.2020

Výučba v zimnom semestri denná forma

21.09.2020-18.12.2020

Výučba v zimnom semestri externá forma

25.09.2020-18.12.2020

I. ročník denná forma – Imatrikulácia

10 / 2020

III. ročník – Odovzdanie zadaní bakalárskych úloh študentom

30.10.2020

Zimné prázdniny

21.12.2020-31.12.2020

Skúšobné obdobie – zimný semester

04.01.2021-12.02.2021

Uzatvorenie udeľovania zápočtov

15.01.2021

Uzávierka ZS v MAISe (ukončenie hodnotenia za ZS)

17.02.2021

I. a II. ročník – výučba v letnom semestri

15.02.2021-14.05.2021

II. ročník – vypísanie tém Bc. prác (učitelia do MAIS-u)

do 01.06.2021

II. ročník – výber tém Bc. prác (študenti prostredníctvom MAIS-u)

01.06.2021-30.06.2021

Skúšobné obdobie pre I. a II. ročník – letný semester

17.05.2021-02.07.2021

III. ročník – výučba v letnom semestri

15.02.2021-23.04.2021

III. ročník – skúšobné obdobie

26.04.2021-28.05.2021

III. ročník – odovzdanie záverečných Bc. prác do UK a na ústav

31.05.2021-01.06.2021

III. ročník – príprava na štátne skúšky

31.05.2021-18.06.2021

III. ročník – obhajoba záverečných prác a štátne skúšky Bc. štúdia

21.06.2021 -25.06.2021

Uzávierka LS v MAISe (ukončenie hodnotenia za LS)

08.07.2021

III. ročník – odovzdávanie Bc. diplomov

09.07.2021

II. a III. ročník – Výber P a PV predmetov na nasledujúci ak. rok cez MAIS

jún-august 2021

Hlavné prázdniny

06.07.2021-31.8.2021