MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Rozvrh pre Bc. štúdium

Rozvrh pre Bc. štúdium 2020/2021 LS

Výuka v LS pre študentov začína 15. 02. 2021 podľa rozvrhu uvedeného na portáli MAIS.

Študent v 1. roku štúdia bakalárskeho študijného programu môže pokračovať v štúdiu v letnom semestri, ak získal za prvý (zimný) semester štúdia tohto študijného programu minimálne 12 kreditov (denné štúdium), 10 kreditov (externé štúdium).

Študent Bc. študijného programu môže pokračovať v štúdiu v ďalšom akademickom roku, ak získal za predchádzajúci akademický rok aspoň 36 kreditov (denné štúdium), 30 kreditov (externé štúdium).

Študijné  skupiny pre  I. Bc. ročník v LS 2020/2021
Hutníctvo 1r_01_HUT
Hutníctvo - kombinovaná metóda 1r_01_HUT_KM
Chemické procesy vo výrobe materiálov 1r_01_CHPvVM
Materiály 1r_01_MAT
Materiály - kombinovaná metóda 1r_01_MAT_KM
Environmentálna chémia 1r_01_ECH
Environmentálna chémia - kombinovaná metóda 1r_01_ECH_KM
Tepelná technika a plynárenstvo 1r_01_TTaP
Tepelná technika a plynárenstvo - kombinovaná metóda 1r_01_TTaP_KM
Spracovanie a recyklácia odpadov 1r_01_SRO
Spracovanie a recyklácia odpadov - kombinovaná metóda 1r_01_SRO_KM
Integrované systémy riadenia 1r_01_ISR
Integrované systémy riadenia - kombinovaná metóda 1r_01_ISR_KM
Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle 1r_01_KMvAP
Progresívne materiály a technológie 1r_01_PMaT

PR/TUKE/05/21 Opatrenia súvisiace so zabezpečením vyučby na TUKE, vydanie c. 1, dátum vydania 05.02.2021.

Predmetny dokument nájdete: https://legislativa.tuke.sk/legislativa/sekcia-pre-zamestnancov/prikazy-rektora/pr_tuke_05_21_opatrenia_suvisiace_so_zabezpecenim_vyucby_na_tuke.pdf/view

a na: https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/koronavirus

 

Rozvrhy po ročníkoch pre jednotlivé študijné programy nájdete na Portáli-MAIS

Ako si nájdete rozvrh svojho študijného programu a ročníka na portáli - MAIS - ROZVRHY: 

 • zvoľte rozvrh študenta
 • vyberte FMMR
 • obdobie LS 2020/2021
 • vyberte z ponuky svoj študijný program (D- denná forma, E - externá forma)
 • vyberte z ponuky ročník (prvý, druhý, tretí)
 • vyberte si skupiny (ak ste postupovali správne v ponuke budete mať len jednu skupinu - kliknite na ňu)
 • svoju požiadavku odošlite

Vygeneruje sa Vám rozvrh ročníka - ŠP, ktorý ste si navolili.

Označenie miestností v rozvrhu - budova (podľa mapy)_ číslo miestnosti 

príklad L9-B hlavná budova, krídlo B_ P25 – prízemie, poslucháreň č. 25, L9-A, krídlo A, 346 - učebňa na 3 poschodí KCH, V4 - Vysokoškolská 4;
V001b - učebňa na prízemí
Informácie - vrátnica

 

Upozornenie:

 • Ak niektoré predmety opakujete, nájdite si aj rozvrh príslušného ročníka.
 • Ak študent opakuje predmet je povinný sa učiteľovi nahlásiť na predmet, dohodnúť si s učiteľom študijnú skupiny, s ktorou absolvuje predmet.
 • Študent si je sám zodpovedný za predmety navolené v MAIS.
 • Študent je zodpovedný za zhodu navolených predmetov v MAIS s predmetmi, ktoré si pri zápise zapísal. Opravy riešte cez študijné oddelenie. 
 • V bakalárskom štúdiu má študent absolvovať všetky P predmety študijného programu a predpísaný počet PV, a to v celkovej hodnote minimálne 180 kreditov.