MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Rozvrh pre Bc. štúdium

Rozvrh pre Bc. štúdium 2023/2024 ZS

Výuka v ZS pre študentov denného štúdia začína 25. 09. 2023 podľa rozvrhu uvedeného na portáli MAIS, pre všetkých študentov FMMR.

Študent v 1. roku štúdia bakalárskeho študijného programu môže pokračovať v štúdiu v letnom semestri, ak získal za prvý (zimný) semester štúdia tohto študijného programu minimálne 12 kreditov.

Študent Bc. študijného programu môže pokračovať v štúdiu v ďalšom akademickom roku, ak získal za predchádzajúci akademický rok aspoň 36 kreditov.

Študijné skupiny pre I. Bc. ročník v ZS 2023/2024
Hutníctvo B1r_01_HUT_D
Hutníctvo – kombinovaná metóda B1r_01_HUT_KM
Materiály B1r_01_MAT_D
Materiály – kombinovaná metóda B1r_01_MAT_KM
Spracovanie a recyklácia odpadov B1r_01_SaRO_D
Spracovanie a recyklácia odpadov - kombinovaná metóda B1r_01_SaRO_KM

 

Rozvrhy po ročníkoch pre jednotlivé študijné programy nájdete na portáli-MAIS

Ako si nájdete rozvrh svojho študijného programu a ročníka na portáli - MAIS - ROZVRHY:

 • zvoľte rozvrh študenta
 • vyberte FMMR
 • obdobie ZS 2023/2024
 • vyberte z ponuky svoj študijný program (D- denná forma)
 • vyberte si z ponuky –metódu štúdia (D-denné, KM -kombinovaná metóda)
 • vyberte z ponuky ročník (prvý, druhý, tretí)
 • vyberte si skupiny (ak ste postupovali správne v ponuke budete mať len jednu skupinu - kliknite na ňu)
 • svoju požiadavku odošlite

Vygeneruje sa Vám rozvrh ročníka - ŠP, ktorý ste si navolili.

Označenie miestností v rozvrhu - budova (podľa mapy)_ číslo miestnosti

príklad

L9-B hlavná budova, krídlo B_ P25 – prízemie, poslucháreň č. 25, L9-A,

krídlo A, 346 - učebňa na 3 poschodí KCH, V4 - Vysokoškolská 4;
V001b - učebňa na prízemí

Informácie - vrátnica

Upozornenie:

 • Ak niektoré predmety opakujete, nájdite si aj rozvrh príslušného ročníka.
 • Ak študent opakuje predmet je povinný sa učiteľovi nahlásiť na predmet, dohodnúť si s učiteľom študijnú skupiny, s ktorou absolvuje predmet.
 • Študent si je sám zodpovedný za predmety navolené v MAIS.
 • Študent je zodpovedný za zhodu navolených predmetov v MAIS s predmetmi, ktoré si pri zápise zapísal. Opravy riešte cez študijné oddelenie.
 • V bakalárskom štúdiu má študent absolvovať všetky P predmety študijného programu a predpísaný počet PV, a to v celkovej hodnote minimálne 180 kreditov.

Študijné oddelenie FMMR