MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Rozvrh pre Ing. štúdium

Rozvrhy pre Ing. štúdium - 2023/2024 - LS

Výuka v LS pre študentov denného štúdia začína podľa časového harmonogramu 12. 02. 2024 podľa rozvrhu uvedeného na portáli MAIS, pre všetkých študentov.

Študent v 1. roku štúdia inžinierskeho študijného programu môže pokračovať v štúdiu v letnom semestri, ak získal za prvý (zimný) semester štúdia tohto študijného programu minimálne 12 kreditov v dennej forme štúdia.

Študent Ing. študijného programu môže pokračovať v štúdiu v ďalšom akademickom roku, ak získal za predchádzajúci akademický rok aspoň 36 kreditov v dennej forme štúdia.

Rozvrhy po ročníkoch pre jednotlivé študijné programy nájdete na portáli-MAIS

Ako si nájdete rozvrh svojho ročníka a študijného programu:
portál - MAIS - ROZVRHY

  • zvoľte rozvrh študenta
  • vyberte FMMR
  • obdobie LS 2023/2024
  • vyberte z ponuky svoj študijný program (D- denná forma)
  • vyberte si z ponuky –metódy štúdia – D - denná, KM - kombinovaná metóda
  • vyberte z ponuky ročník (prvý, druhý)
  • vyberte si skupiny (ak ste postupovali správne v ponuke budete mať len jednu skupinu -kliknite na ňu)
  • svoju požiadavku odošlite

Vygeneruje sa Vám rozvrh ročníka - ŠP, ktorý ste si navolili.

Ak niektoré predmety z prvého ročníka opakujete, nájdite si aj rozvrh prvého ročníka.

Ak študent opakuje predmet je povinný sa učiteľovi nahlásiť na predmet, dohodnúť si s učiteľom študijnú skupiny, s ktorou absolvuje predmet.
Študent si je sám zodpovedný za predmety navolené v MAIS.
Študent je zodpovedný za zhodu navolených predmetov v MAIS s predmetmi, ktoré si pri zápise zapísal.
V inžinierskom štúdiu má študent absolvovať všetky P predmety študijného programu a predpísaný počet PV a to v celkovej hodnote minimálne 120 kreditov.

študijné oddelenie FMMR