MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Rozvrh pre Ing. štúdium

Rozvrhy pre Ing. štúdium - 2020/2021- LS

Výuka v ZS pre študentov začína 15. 02. 2021 podľa rozvrhu uvedeného na portáli MAIS.

Študent v 1. roku štúdia inžinierskeho študijného programu môže pokračovať v štúdiu v letnom semestri, ak získal za prvý (zimný) semester štúdia tohto študijného programu minimálne 12 kreditov v dennej forme štúdia a 10 kreditov v externej forme štúdia.

Študent Ing. študijného programu môže pokračovať v štúdiu v ďalšom akademickom roku, ak získal za predchádzajúci akademický rok aspoň 36 kreditov v dennej forme štúdia a 30 kreditov v externej forme štúdia.

 

PR/TUKE/05/21 Opatrenia súvisiace so zabezpečením vyučby na TUKE, vydanie c. 1, dátum vydania 05.02.2021.

Predmetny dokument nájdete: https://legislativa.tuke.sk/legislativa/sekcia-pre-zamestnancov/prikazy-rektora/pr_tuke_05_21_opatrenia_suvisiace_so_zabezpecenim_vyucby_na_tuke.pdf/view

a na: https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/koronavirus

 

Rozvrhy po ročníkoch pre jednotlivé študijné programy nájdete  na Portáli-MAIS

Ako si nájdete rozvrh svojho ročníka a študijného programu:
portál - MAIS - ROZVRHY 

  • zvoľte rozvrh študenta
  • vyberte FMMR
  • obdobie LS 2020/2021
  • vyberte z ponuky svoj študijný program (D- denná forma, E - externá forma)
  • vyberte z ponuky ročník (prvý, druhý)
  • vyberte si skupiny (ak ste postupovali správne v ponuke budete mať len jednu skupinu -kliknite na ňu)
  • svoju požiadavku odošlite

Vygeneruje sa Vám rozvrh ročníka - ŠP, ktorý ste si navolili.

Ak niektoré predmety z prvého ročníka opakujete, nájdite si aj rozvrh prvého ročníka.

Ak študent opakuje predmet je povinný sa učiteľovi nahlásiť na predmet, dohodnúť si s učiteľom študijnú skupiny, s ktorou absolvuje predmet.
Študent si je sám zodpovedný za predmety navolené v MAIS.
Študent je zodpovedný za zhodu navolených predmetov v MAIS s predmetmi, ktoré si pri zápise zapísal.
V inžinierskom štúdiu má študent absolvovať všetky P predmety študijného programu a predpísaný počet PV a to v celkovej hodnote minimálne 120 kreditov.