Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

"Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať."

Jan Amos Komenský

Študenti so špecifickými potrebami

Display portlet menu

Študenti so špecifickými potrebami

Poradenstvo a podpora študentov so špecifickými potrebami

Technická univerzita v Košiciach poskytuje uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami poradenstvo a účinnú podporu pri zabezpečení prístupnosti v rámci prijímacieho konania i počas celého štúdia s cieľom vytvárať rovnaké podmienky a zvýšiť úspešnosť štúdia tejto skupiny študentov.

Univerzita ponúka široké spektrum podporných služieb a opatrení, ktoré sú určené najmä študentom so zrakovým, sluchovým a pohybovým postihnutím ako aj so špecifickými poruchami učenia, s chronickým ochorením alebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikačnou schopnosťou a s kombinovaným postihnutím.

Služby sú poskytované bezplatne všetkým študentom vo všetkých stupňoch štúdia, ktorí prešli vyhodnotením špecifickým potrieb v Bezbariérovom centre.

Kontakt: alena.galajdova@tuke.sk
telefón: +421 55 602 2377


Fakultný koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami
Ing. Lenka Girmanová, PhD.
Kontakt: lenka.girmanova@tuke.sk
telefón: +421 55 602 2944