Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Študijné odbory a programy

Študijný odbor Študijný program
1. stupeň
bakalársky (Bc.)
2. stupeň
inžiniersky (Bc.)
3. stupeň
doktorandský (PhD.)
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Spracovanie a recyklácia odpadov Spracovanie a recyklácia odpadov Hutníctvo
Hutníctvo Hutníctvo
Strojárstvo Materiály Materiálové inžinierstvo Náuka o materiáloch

 

Podaj si prihlášku

 

Študijný program: Materiály

Chceš spoznať svet materiálov? Chceš vedieť ako ich vyvíjať a vyrábať? Ako ich spracovať a zdokonaľovať? Chceš vedieť posúdiť ich kvalitu? To všetko sa s nami môžeš naučiť v bakalárskom študijnom programe Materiály.

Ponúkame Ti perspektívny študijný program, v ktorom sa naučíš veľa zo sveta techniky v oblasti materiálov a ich kvality. Spoznáš konvenčné aj nekonvenčné kovové materiály ako sú napr. ocele, či hliníkové zliatiny, zliatiny medi, titánu, niklu, horčíka a rôznych iných kovov, spoznáš tiež nekovové materiály ako sú polyméry, či keramické materiály, špeciálne kompozitné materiály, práškové materiály alebo nanomateriály a rôzne iné progresívne materiály, bez ktorých sa budúcnosť nezaobíde. Materiály sú potrebné v každej oblasti, od priemyslu ako je strojársky, automobilový, letecký, stavebný, či elektrotechnický, cez energetiku, medicínu, šport, umenie až po každodenný život. Materiály boli stále našou neoddeliteľnou súčasťou a neustály rozvoj ľudstva a technológii zaisťuje ich nevyhnutnosť aj v budúcnosti, či už ide napr. o inteligentné materiály, biomateriály, materiály pre elektromobilitu, či vodíkové technológie. Staň sa toho súčasťou. Rozhodnutie je v Tvojich rukách.

Chceš vedieť o čom je samotné štúdium Materiálov? Čo sa naučíš a aké zručnosti získaš? Chceš mať predstavu o tom aké sú možnosti Tvojej profilácie?

V rámci študijného programu Materiály máš okrem premyslene nakoncipovaných povinných predmetov aj možnosť výberu z veľkej škály voliteľných predmetov a to Ti umožní sa užšie špecializovať napr. na štúdium materiálov, ich štruktúr a vlastností, ich spracovanie, tvárnenie, či hodnotenie ich kvality. To všetko si vieš racionálne vyskladať podľa vlastných predstáv.

Čo sa s nami naučíš?

Počas štúdia získaš široko koncipované vedomosti založené na teoretickom základe prírodovedných a odborných disciplín z oblasti materiálových vied, hutníctva, strojárstva a inžinierstva kvality. Taktiež spoznáš princípy výroby konštrukčných materiálov a súvislosti medzi ich chemickým zložením, štruktúrou a vlastnosťami. Pochopíš podstatu hlavných metalurgických a strojárskych technológií spracovania materiálov a naučíš sa voliť vhodné kombinácie materiálov a technológií pre výrobu a aplikáciu produktov v rôznych odvetviach priemyslu a techniky.

A aké zručnosti nadobudneš?

Podľa vlastnej profilácie získaš zručnosti v oblasti hodnotenia materiálov, naučíš sa analyzovať ich štruktúru, hodnotiť ich vlastnosti, ich degradáciu, získaš zručnosti v posudzovaní ich stavu po tepelnom spracovaní, spracovaní tvárniacimi technológiami, budeš ovládať princípy a mať základné zručnosti zo skúšania a kontroly kvality materiálov, zásad ich používania a ochrany. Taktiež získaš dostatočné schopnosti pre riešenie prípravy výroby materiálových produktov, bežných technologických problémov, ako aj dodržiavania a kontroly kvality výroby. Spoznáš základné princípy z oblasti merania, monitorovania, analyzovania a operatívneho riadenia procesov a výroby produktov v organizáciách. Nadobudneš základné zásady certifikácie, akreditácie a auditovania na úrovni technika kvality a integrovaných manažérskych systémov.

Chceš vedieť kde sa uplatníš po absolvovaní bakalárskeho študijného programu Materiály?

Náš absolvent je vynikajúco pripravený na pôsobenie v priemyselných podnikoch vyrábajúcich a spracujúcich technické materiály, ako aj v oblasti ich kontroly, nákupu a predaja. Pripravený na pôsobenie ako materiálový znalec a technológ v strojárskych, hutníckych a iných podnikoch a prevádzkach. Je spôsobilý aj pre prácu v inštitúciách, kde sa uskutočňuje materiálový výskum a vývoj a pre prácu v akreditovaných inštitúciách orientovaných špeciálne na posudzovanie vlastností a hodnotenie kvality materiálov a výrobných procesov. Je schopný tímovo riešiť technické problémy vo vývoji a výrobe materiálov a materiálových produktov. Je spôsobilý pracovať ako technik v manažérskych systémoch a v tímoch neustáleho zlepšovania vo výrobe a interného auditovania.

No veríme, že zamýšľaš aj nad druhým stupňom vysokoškolského štúdia a v nadväznosti na bakalársky študijný program Materiály Ti po jeho absolvovaní ponúkame aj inžiniersky študijný program Materiálové inžinierstvo, v ktorom si svoje vedomosti a zručnosti ešte viac prehĺbiš a vyšpecifikuješ a staneš sa tak veľmi žiadaným expertom alebo žiadanou expertkou na materiály a kvalitu.

Tak neváhaj a pridaj sa k nám. Každá úspešná cesta sa začína správnym rozhodnutím.

 

Študijný program: Hutníctvo

Máš záujem študovať v odbore hutníctvo? Si na správnom mieste....

 • Ponúkame ti päť špecializačných modulov. Okrem toho, že získaš prírodovedný základ technologických procesov a ich aplikácií v oblasti moderných technológií výroby kovových a nekovových materiálov, z oblasti 3D kreslenia, počítačových simulácií a modelovania, budeš vedieť implementovať zásadné prvky cirkulárnej ekonomiky.

 • Zaujímajú ťa bezuhlíkové zdroje energie a ich efektívne priemyselné či civilné využitie? Pokračuj... Môžeš zároveň získať vedomosti a schopnosti high-tech simulačných nástrojov.

O tom, že budeš ovládať teoretické znalosti z oblasti výroby železa a ocele vrátane súvisiacich procesov niet pochýb. Čo získaš navyše?

 • základy 3D návrhov a práce s nimi pri modelovaní a simulácii procesov.
 • základy z oblasti manažmentu a ekonomiky v podniku na úrovni BBA.
 • kvalifikáciu pre činnosti súvisiace s energetickými systémami, obnoviteľných zdrojoch energií a poznatky z výmeny tepla a hmoty tepelných procesov.

TECHNOLÓGIOU SA VŠAK PROCES VÝROBY NEKONČI....ČO ĎALEJ?

 • Bude ťa zaujímať aj svet odliatkov – umeleckých alebo priemyselných? Po ukončení štúdia budeš schopný navrhnúť postup výroby odliatkov (automobilových súčiastok) od ich dizajnu, návrhu materiálu a technológie ich výroby a spôsobov ich odlievania.

  Môžeš sa uplatniť ako:

 • odborník v oblasti modelovania, technológie, riadenia a kontroly kvality,
 • odborník pre otázky palív, spaľovania , výroby tepla a elektriny v oblasti priemyselnej energetiky a v oblasti plynárenstva,
 • technológ vo výrobe a aplikácii keramických materiálov, skla, stavebných hmôt, ale aj v ďalších chemicko-technologických prevádzkach,
 • plánovač výroby, technik prevádzkových a špecializovaných skúšobných laboratórií.

 

Študijný program: Spracovanie a recyklácia odpadov:

Zaujímajú ťa zelené technológie a záleží ti na budúcnosti našej planéty?

Získaj vedomosti z technológií výroby anorganických materiálov pre vodíkové technológie, priemysel vysokých teplôt, environmentálne aktívne materiály, chemický a farmaceutický priemysel, technológie a postupy komplexného spracovania surovín.

Po absolvovaní študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov dokážeš analyzovať stav životného prostredia, implementovať legislatívu v odpadovom hospodárstve a navrhovať recyklačné a sanačné technológie získaš znalosti z oblasti technologických procesov, pri ktorých vznikajú odpady, nadobudneš poznatky a zručnosti pri nakladaní s odpadmi, navyše budeš ovládať informácie o spôsobe odberu a spracovaní a analýzy vzoriek rôzneho charakteru.

Uplatniť sa môžeš ako:

 • ekológ alebo environmentálny inžinier,
 • analytik v chemických, farmaceutických a klinických laboratóriách v pozícii kvalifikovaného pracovníka schopného samostatne zabezpečovať laboratórne analýzy na úseku monitoringu a posudzovaní kvality životného prostredia.

 

Je to len na tebe! Naši absolventi pôsobia vo vedúcich manažérskych pozíciách , vedia samostatne podnikať, uplatniť sa v zlievarňach, automobilkách, metalurgických prevádzkach aj v konštrukčných kanceláriách, spoločnostiach zaoberajúcich sa zberom, spracovaním a analýzou technologických dát, v autorizačných a notifikačných spoločnostiach, vo výskumných a vývojových oddeleniach rôznych firiem na Slovensku a v zahraničí. Zároveň si tiež môžeš zvoliť pokračovanie v inžinierskom a následne v doktorandskom štúdiu.