ŠVOK

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Vyhodnotenie ŠVOK

Hutníctvo
a energetika

1. miesto

EGRYOVÁ Andrea, Bc.

Optimalizácia vsádzky do EOP s ohľadom na dekarbonizačný proces

2. miesto

PIVARNÍK Ján, Bc.

Optimalizácia parametrov odsírenia v procese výroby ocele

3. miesto

ŠTEFANČÍK ŠTEFAN, Bc.

Využitie vybraných odpadných tepiel v hutníckom závode

Najlepšia práca študenta 3.Bc.

ELIAŠ Richard

Vplyv vodíka na proces spaľovania zemného plynu

Cena spoločnosti
I.C.P. REFRACTORIES a.s.

LENÁRT Patrik

Matematické modelovanie nekatalytických heterogénnych chemických reakcií
v hydrometalurgii a chemickom spracovaní nerudných surovín

Materiály

1. miesto  

DANCSÁK Adam, Bc.

Štruktúra meďou spájkovaných výmenníkov tepla

2. miesto  

MORA Marek, Bc.

Zvyšovanie redukcie rúr ťahaním za studena

3. miesto

KOPČÁNY Henrich, Bc.

Mikroskopická analýza vonkajšieho a vnútorného povrchu rúr po morení

Najlepšia práca študenta 1 Ing.

MÜLLER Anastasiia, Bc.

(VŠB-TU Ostrava)

Šperkařský set s motivy floristiky

Najlepšia práca študenta 3.Bc.

PILDAIN ROJO Igone

((Mondragon University)

Experimentation in the sustainability of 3D printing:

new filament development

 

Environmentalistika

1. miesto

ČIKOTOVÁ Adriána, Bc.

Banské vody a životné prostredie

2. miesto

MESTER Tomáš, Bc.

Analytická kontrola možných dopadov skládkovania tuhých hutníckych odpadov
na životné prostredie

3. miesto

VALOVÁ Adéla, Bc.

Možnosti využitia materiálov s obsahom humínových kyselín pri sanácii pôd

Najlepšia práca študenta 1 Ing.

KUNDRÁKOVÁ Klaudia, Bc.

Využívanie elektrostatického zvlákňovania pri vývoji keramických nanovlákien
na báze kovov z recyklovaných materiálov

Najlepšia práca študenta 3.Bc

KRAJŇÁKOVÁ Daniela

Pyrolýza a splyňovanie odpadov

Cena prof. Rolanda Kammela

MATISOVÁ Ester, Bc.

Príprava anorganických polymérov zo sekundárnych surovín pre environmentálne aplikácie

Cena Zväzu slovenských
vedecko-technických spoločností

KRAJŇÁKOVÁ Daniela

Pyrolýza a splyňovanie odpadov