PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Uchádzači o štúdium

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 1. STUPŇA - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FMMR TU V KOŠICIACH

Milé budúce študentky, milí budúci študenti

Určite si v dnešnej nezvyčajnej situácii kladiete otázky, ako bude realizované prijímacie konanie na FMMR TUKE.

Pretože doba je veľmi neistá a všetko sa môže z minúty na minútu meniť, rada by som Vám poskytla niektoré informácie a istoty.

  1. Prihláška na FMMR TUKE je plne elektronická. Prihlasovací link nájdete na nasledujúcom odkaze https://eprihlaska.tuke.sk.
  2. K elektronickej prihláške na štúdium na TUKE je možné priložiť oskenované prílohy, nevyžadujeme žiadne overenie alebo potvrdenie o pravosti dokumentov.
  3. Je možné podať aj klasickú papierovú prihlášku, čo však v súčasnosti neodporúčame. Podanie elektronickej prihlášky online je rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie.
  4. Nevyžadujeme žiadne potvrdenia o známkach a dosiahnutom prospechu zo stredných škôl. V prípade potreby budete o ďalšom postupe informovaní neskôr.
  5. Termíny podania prihlášok http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/uchadzaci/terminy-na-podanie-prihlasky-na-fakulty-tuke, ako aj ďalšie podmienky prijatia sú uvedené na stránke TUKE alebo na stránkach http://fmmr.tuke.sk/wps/portal.

Viac podrobností a ďalšie užitočné informácie nájdete na stránke:
http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/uchadzaci/prijimacie-konanie

 

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

Prečo u nás študovať?

  • Orientácia na prax a požiadavky zamestnávateľov
  • Možnosť študovať svoju oblasť minimálne semester na zahraničnej univerzite
  • Bez prijímacích testov

Ako u nás študovať?