70. výročie

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

"Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať."

Jan Amos Komenský

Príhovor dekanky k 70. výročiu

Display portlet menu

Príhovor dekanky k 70. výročiu

Naša Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie oslavuje 70 rokov od svojho založenia. V tejto jednej vete je ukryté veľké množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov, nádejí, spomienok. Zostal tu kus života nielen študentov, pracovníkov fakulty, ale aj našich priaznivcov, podporovateľov, priateľov z iných organizácií, a ja pevne verím, že všetci Ste si odtiaľto odniesli veľa dobrého a užitočného.

Súčasťou histórie nášho národa je nepopierateľne aj naša fakulta, ktorá vznikla práve pred 70 rokmi a hrdo sa hlási k historickému odkazu Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, a teda i k blížiacemu sa 260. výročiu jej založenia rozhodnutím Márie Terézie z 13. decembra 1762.

Čo všetko má naša fakulta v posledných rokoch za sebou? Uskutočnili sme zmenu organizačnej štruktúry, ktorou sa dovtedajších osem katedier transformovalo na Ústav materiálov, Ústav metalurgie a Ústav recyklačných technológií. A v neposlednom rade fakulta zmenila svoj názov z Hutníckej fakulty na Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie. Táto zmena bola nevyhnutná z dôvodu potreby zvyšovania efektivity a racionalizácie pedagogického procesu, vedecko-výskumných a riadiacich činností na fakulte.

FMMR má vybudovaný obrovský potenciál v oblastiach pedagogickej, vedeckovýskumnej, spolupráce s praxou a externými výskumnými a akademickými inštitúciami. Našou hlavnou ambíciou a zároveň aj záväzkom na nasledujúce obdobie je tento potenciál pozitívne aktivizovať a všestranne rozvíjať. Práve 70. výročie založenia fakulty je dobrou príležitosťou posilniť a povzbudiť učiteľov, študentov a všetkých pracovníkov k tomu, aby svoje schopnosti, znalosti, entuziazmus venovali rozvoju fakulty a našej univerzity. Máme odvážnu víziu a stratégiu pre budúci rozvoj fakulty, musíme sa snažiť porozumieť obsahu vzdelávania a výučby pre 21. storočie. Vysokoškolské vzdelávanie má výnimočnú úlohu – poskytnúť dnes špičkové znalosti s cieľom dokázať riešiť problémy zajtrajška.

Vraví sa, že pamäť je vďačnosť srdca. Preto mi dovoľte nezabudnúť a poďakovať. Všetkým, ktorí tvorili akýmkoľvek spôsobom históriu našej fakulty. Moja vďaka patrí všetkým učiteľom, ktorí učíte alebo Ste učili na Hutníckej fakulte/Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie, za všetko to, čo Ste pre generácie hutníckych inžinierov vykonali. Práca učiteľa je vzácna a nenahraditeľná. Pomáhať študentom v dôležitých rozhodnutiach, pripraviť a nasmerovať ich do ďalšieho života, podať potrebnú pomocnú ruku – to všetko sú veci, ktoré neocenia žiadne slová ani hmotné statky.

Máme svoju históriu, máme svoju budúcnosť, a to, čo teraz potrebujeme, je vidieť príležitosti aj v zložitých časoch a využiť ich. Rada by som pri tejto príležitosti vyslovila nádej, že naša fakulta bude aj naďalej hrdo niesť vlajku šíriteľa vzdelanosti, bude vychovávať ďalšie a ďalšie generácie bakalárov a inžinierov a bude svedkom formovania budúcich generácií našich potomkov. Rimania neboli hrdí na svoje mesto, pretože bolo veľké, ale Rím bol veľký preto, že naň boli hrdí Rimania. Veľkosť vašej Alma mater, našej drahej Fakulty, bude meraná vašou hrdosťou na ňu. Budúcnosť NAŠEJ-VAŠEJ fakulty je predovšetkým v našich rukách, veď každá úspešná cesta sa začína správnym rozhodnutím...

Zdar Boh!

Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie

Technickej univerzity v Košiciach