65th Anniversary

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

"Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať."

Jan Amos Komenský

65. výročie - pozdravy a gratulácie

Display portlet menu

65. výročie - pozdravy a gratulácie

V mene vedenia Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach ďakujeme všetkým našim priateľom, priaznivcom a podporovateľom za milé priania, pozdravy, dary a vyznamenania, ktorých sa nám dostalo pri príležitosti 65. výročiu založenia našej fakulty. Vašu podporu a sympatie si veľmi vážime.

Prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., Děkanka, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-Technická univerzita Ostrava

Prof. Dr. Árpád B. Palotás, Dean, Faculty of Materials Science & Engineering, University of Miskolc

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice

Ing. Erik Sombathy, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska

Prof. Mirosław Karbowniczek, Prof. Marcin Górny, Prof. Rafal Dańko - Faculty of Foundry Engineering, AGH University of Science and Technology – Kraków, Poland

Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti  Železiarne Podbrezová a Ing. Ján Banas, predseda dozornej rady ŽP a. s.

Dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw. w Pol. Śl. – dziekan Wydziału Inżinieriii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Ślaskiej

dr. Adrzej Chmilowiec, dr. hab. inż. Andrzej Trytek, prof. PRz, dr. hab. inż. Aleksander Mazurkow, prof. PRz -  Wydział Mechaniczno-Technologiczny, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Ing. Slavomír Hredzák, PhD.,  Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan, Strojnícka fakulta STU Bratislava

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. rektor Technickej univerzity v Košiciach

Eugen Labanič, generálny riaditeľ Slovenské technické múzeum

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta Banská Štiavnica

RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc., riaditeľ Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied

prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ spoločnosti  ŽP Výskumno-vývojové centrum s. r. o.

Ing. Marián Beňovský, prezident Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce

Vojtech Ferencz, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR