Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

O fakulte

V čase 70. jubilea založenia Hutníckej fakulty, dnes už Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, už fakulta vychovala viac ako 4600 inžinierov, z toho 110 zahraničných, a to z Alžírska, Angoly, Ekvádoru, Etiópie, Jemenu, Jordánska, Kórei, Kuby, Laosu, Madagaskaru, Mongolska, Nigérie, Peru, Sýrie, Vietnamu a Lýbie.

Pre Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie hlavnými prioritami boli, sú a budú odbornosť, prepojenosť na prax, uplatniteľnosť a rodinná atmosféra. Našou ďalšou prioritou je vzbudiť záujem mladých ľudí a ukázať im cestu budúcnosti v modernom svete obklopenom digitalizáciou a zelenými technológiami. V neposlednom rade je dôležité aj naše ďalšie samovzdelávanie, čím sme pripravení reagovať na potreby zajtrajška.

Fakulta napreduje a adekvátne reaguje na aktuálne potreby pracovného trhu a spoločnosti s cieľom vychovávať procesných inžinierov, ktorí disponujú nielen znalosťami so zameraním v oblasti metalurgie, ale poznajú aktuálne trendy v priemysle, ich vplyv na chod spoločnosti a tiež sú vybavení digitálnymi zručnosťami pre dátovú analýzu a prácou s aktuálnymi informáciami. Ambiciózne environmentálne ciele Európskej únie pri znižovaní emisií CO2 nútia priemysel meniť zaužívané postupy. A aj naša Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie stojí pred niekoľkými zmenami.

Trendy v priemysle z predchádzajúcich období zostávajú naďalej aktuálne, menia sa však priority ich nasadzovania. Tempo implementácie pokročilých digitálnych technológií sa zrýchľuje. Rovnako aj škálovanie už zavedených inteligentných riešení.

Výrobné a spracovateľské organizácie, ako aj jednotlivé priemyselné odvetvia, sa rýchlejšie presúvajú ku konceptu inteligentného podniku („smart factory“). Výrobné podniky museli pristúpiť aj k dočasným riešeniam a núdzovým opatreniam. Podstatným zistením pre mnohé podniky a organizácie počas krízového obdobia sa stal fakt, že svoje procesy a postupy dokážu inovovať rýchlejšie a pohotovejšie, ako sa pôvodne domnievali. Tento poznatok viedol k strategickým zmenám v krátkodobých a strednodobých plánoch vývoja digitalizácie a práve toto obdobie sa stalo obrovskou príležitosťou pre našu fakultu, aby opäť raz zaujala svoje miesto výnimočnosti a jedinečnosti. Máme odvážnu víziu a stratégiu pre budúci rozvoj našej fakulty. Spoločne hľadáme cesty, ako dať obsah vzdelávaniu a výučbe pre 21. storočie. Je to úžasné dobrodružstvo. Vysokoškolské vzdelávanie má totiž výnimočnú úlohu – poskytnúť dnes špičkové znalosti mladým ľuďom s cieľom dokázať riešiť problémy zajtrajška.

Oceľ je materiálom budúcnosti vzhľadom na jej špeciálne vlastnosti, 100 % recyklovateľnosť a priamu nadväznosť na ďalšie priemyselné odvetvia. Metalurgia, vývoj nových materiálov a recyklácia majú v modernom svete perspektívu a majú nezastupiteľné miesto aj vo svete špičkových technológií a umelej inteligencie. Máme budúcnosť. No máme aj bohatú históriu a tradície, na ktorú sme nesmierne pyšní.

Naša fakulta bude je naďalej šíriteľkou vzdelanosti, že bude vychovávať ďalšie a ďalšie generácie bakalárov, inžinierov a doktorandov a bude svedkom formovania budúcich generácií našich potomkov. Je to v našich rukách...

Fakulta udržovala a udržuje plodnú spoluprácu s renomovanými univerzitami, medzi ktorými je možné uviesť RWTH Aachen, Tohoku University Sendai, University of Technology Helsinki-Espoo, Laval University Québec, Imperial College Londýn NTH Trondheim, TU Berlin, Bergakademie Freiberg, MISIS Moskva, TU Stuttgart, AGH Krakow a iné. Osobitne je potrebné spomenúť kontakty a spoluprácu s tými univerzitami, ktoré sú rovnako ako naša FMMR kultúrnymi dedičmi a duchovnými nasledovníkmi Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Sú to: Miškovecká univerzita, VŠB Technická univerzita v Ostrave a Montanuniversität v Leobene.

Súčasná generácia profesorov fakulty má v činnosti svojich predchodcov dostatok inšpirácie pre rozvoj a ďalšie napredovanie fakulty.

Vďaka úsiliu a invencii všetkých vedecko-pedagogických pracovníkov a zamestnancov sa Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie stala spoľahlivou súčasťou Technickej univerzity v Košiciach a poprednou vedecko-výskumnou a vzdelávacou inštitúciou orientovanou na metalurgiu a materiálové technológie, prekračujúc svojim významom a výsledkami rámec Slovenska a Strednej Európy.

Chceme využiť príležitosť, že práve Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach môže byť tou hybnou silou našej spoločnosti. Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť a keď sa spoja vedomosti a zanietenie pedagógov na FMMR, moderné myslenie našich súčasných i budúcich študentov a praktické skúsenosti usilovných študentov z praxe s podporou priemyselných partnerov, SME SPOLOČNE NA NAJLEPŠEJ CESTE VPRED.

Zdar Boh!