About Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

"Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať."

Jan Amos Komenský

Historický vývoj fakulty

Rok 1762 – Nariadením panovníčky Márie Terézie zo dňa 13. decembra vzniká banská akadémia v Banskej Štiavnici. Prvá vysoká škola technického zamerania na svete.

Rok 1919 – Ukončenie činnosti Banskej akadémie v Banskej Štiavnici.

Rok 1937 – Vznik vysokej školy technickej Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. V dôsledku udalostí z jesene 1938 (Mníchovská dohoda, Viedenská arbitráž) však boli Košice včlenené do Maďarska a prvá vysoká škola technického zamerania na Slovensku sa presťahovala cez Prešov a Martin do Bratislavy, kde začala pôsobiť ako Slovenská vysoká škola technická, dnešná Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Rok 1952 – 8. júna bolo vydané vládne nariadenie o zriadení  Vysokej školy technickej v Košiciach s prvými tromi fakultami. Boli to Banícka fakulta, Hutnícka fakulta a Fakulta ťažkého strojárenstva. Prvýkrát po 33 rokoch od ukončenia činnosti Banskej akadémie v Banskej Štiavnici sa tak začalo vzdelávanie a výchova hutníckych inžinierov na Slovensku. Prvým dekanom sa stal profesor Jaroslav Horák. Na fakulte začal pôsobiť jeden profesor, jeden docent, jeden odborný asistent a šiesti asistenti. Na dvoch katedrách začalo študovať 89 študentov.

Rok 2016 – fakulta prechádza organizačnými zmenami. S účinnosťou od 1. februára 2016 sa niekdajšie katedry transformujú na tri ústavy - Ústav metalurgie (Katedra metalurgie železa a zlievarenstva, Katedra pecí a teplotechniky, Katedra keramiky), Ústav materiálov a inžinierstva kvality (Katedra náuky o materiáloch, Katedra tvárnenia kovov, Katedra metalurgie železa a zlievarenstva), Ústav recyklačných technológií (Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Katedra chémie)

Rok 2017 – Hutnícka fakulta po 65. rokoch od svojho založenia s účinnosťou od 1. júla mení názov na Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie.

Pre pokračovanie historického vývoja fakulty sledujte AKTUALITY