Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Inžinierske štúdium

Oznam o konaní štátnych skúšok - akademický rok - 2023/2024 - Ing. štúdium

Skúšobné obdobie - letný semester pre 1. Ing. ročník je od 13.05.2024 - do 28.06.2024

Uzávierka LS v MAISe - ukončenie hodnotenia za LS - 03.07.2024

Časový harmonogram inžinierskeho štúdia –denná forma, na FMMR TU v Košiciach v akademickom roku 2023/2024

Slávnostné otvorenie akademického roka (Aula Maxima) 25.09.2023
Výučba v zimnom semestri denná forma 25.09.2023 - 22.12.2023
I. ročník – Vypísanie tém záverečných Ing. prác učiteľmi (ZP) 1.10.2023
I. ročník – Nahlásenie tém ZP vedúcemu práce študentmi 20.10.2023
II. ročník – Odovzdanie zadaní ZP na dekanát 30.10.2023
Zimné prázdniny 23.12.2023 - 31.12.2023
Skúšobné obdobie – zimný semester 02.01.2024 - 09.02.2024
Uzatvorenie udeľovania zápočtov 12.01.2024
Uzávierka ZS v MAISe (ukončené hodnotenie za ZS) 14.02.2024
I. ročník – výučba v letnom semestri 12.02.2024 - 10.05.2024
II. ročník – výučba v letnom semestri 12.02.2024 - 19.04.2024
I. ročník – Skúšobné obdobie pre letný semester 13.05.2024 - 28.06.2024
II. ročník – Skúšobné obdobie pre letný semester 15.04.2024 - 26.04.2024
II. ročník – odovzdanie záverečných Ing. prác do UK a na ústav 29.04.2024 - 30.04.2024
II. ročník – príprava na štátne skúšky 29.04.2024 - 17.05.2024
II. ročník – obhajoba záverečných prác a štátne skúšky Ing. 20.05.2024 - 24.05.2024
Uzávierka LS v MAISe (ukončenie hodnotenia za LS) 03.07.2024
II. ročník – promócie 04.07.2024
I. ročník – Výber P a PV predmetov na nasledujúci ak. rok cez MAIS jún - august 2024
Hlavné prázdniny 01.07.2024-31.08.2024