Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Doktorandské štúdium

Dňa 24.8.2020 sa uskutoční druhé kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium na akademický rok 2020/2021 na Ústav Geotechniky Slovenskej akadémie vied.

Uchádzači si môžu vyberať z nasledovných tém:

  1. Ťažké kovy a organické polutanty v tuhej fáze aerosólov a atmosférickej depozícii (Ing. Jozef Hančuľák, PhD., Ústav geotechniky SAV, Košice)
  2. Príprava a štúdium nových typov materiálov pre ich potenciálne využitie pri výrobe a uskladnení zelenej energie (RNDr. Martin Fabián, PhD., Ústav geotechniky SAV, Košice)
  3. Kompozitné adsorbenty pre odstraňovanie organických polutantov z odpadových vôd (Mgr. Inna Melnyk, PhD., Ústav geotechniky SAV, Košice)

Prihlášky podávajte online do 20.8.2020.

 

Časový harmonogram doktorandského štúdia (denná/externá forma) na FMMR TU v Košiciach v akademickom roku 2019/2020

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

30.6.2020

Zápis denných doktorandov do jednotlivých ročníkov

2.9.2019

Zápis externých doktorandov do jednotlivých ročníkov

2.9.2019 – 30.9.2019

Slávnostné otvorenie akademického roka v Aule Maxima

24.9.2018

Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku:

doktorandi 2. ročníka v dennej forme

do 31.8.2020

Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku:

doktorandi 3. ročníka v externej forme

do 28.2.2020

Odovzdanie doktorandských dizertačných prác:

doktorandi 4. ročníka v dennej forme a

doktorandi 5. ročníka v externej forme

do 30.4.2020

Zimný semester akademického roka 2019/2020

2.9.2019 – 16.2.2020

Letný semester akademického roka 2019/2020

17.2.2020– 30.6.2020

Hlavné prázdniny

1.7.2020 – 31.8.2020