Projects

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

APVV

Zodpovedný riešiteľ
Názov projektu
Číslo APVV
Začiatok riešenia
Koniec riešenia
LEGEMZA Jaroslav, prof. Ing. PhD.

Potenciál využitia vodíka v metalurgickom

priemysle SR s cieľom zníženia produkcie CO2

APVV-21-0142

2022 2025
BUĽKO Branislav, doc. Ing. PhD. Vývoj sférických dopadových miest v panvách a medzipanvách určených pre odlievanie vysokokvalitných ocelí

APVV-21-0396

2022 2025
VADÁSZ Pavol, doc. Ing. CSc. Korózia žiaruvzdorných materiálov vo vysokoteplotných agregátoch a možnosti efektívnej recyklácie opotrebených žiaruvzdorných materiálov

SK-PL-18-0074

2019 2020
HAVLÍK Tomáš, prof. Ing. DrSc. Spracovanie priemyselných odpadov s cieľom získať predajné produkty na báze zinku, cínu a otova APVV-14-0591 2014 2019
FRÖHLICHOVÁ Mária, prof. Ing. CSc. Zníženie energetickej a environmentálnej záťaže výroby železorudného aglomerátu náhradou fosílneho paliva odpadnou biomasou APVV-16-0513 2017 2020
SUČIK Gabriel, doc. Ing. PhD. Keramické materiály pre žiaruvzdorné výmurovky kotlov s intenzifikovaným spaľovaním biomasy APVV-17-0483 2018 2021
FRÖHLICHOVÁ Mária, prof. Ing. CSc. Vplyv biomasy na aglomeračný proces a kvalitu životného prostredia APVV-0405-11 2012 2015
RASCHMAN Pavel, prof. Ing. CSc. Overenie využitia technológie priepustných reaktívnych bariér pre remediáciu kyslých podzemných vôd kontaminovaných ťažkými kovmi APVV-0351-12    
FRÖHLICHOVÁ Mária, prof. Ing. CSc. Interaktívne riadenie experimentálnych procesov na výskumnej koksárenskej linke APVV-0199-07 2008 2010
PEŠEK Ladislav, prof. Ing. CSc. Hodnotenie deformačnej kinetiky ocelí vhodných k hlbokému ťahaniu používaných v automobilovom priemysle APVV-0326-07 2008 2010
PRIBULOVÁ Alena, doc. Ing. CSc. Štúdium vlastností zlievarenských odpadov a možnosti ich využitia APVV-0180-07 2008 2010