Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Úspešní absolventi

Ing. Tomáš Suchý, PhD.
Sales Manažér v oblasti CO2

 
 

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Vedúca Katedry technologického inžinierstva, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Martina Dudová, PhD.
Zakladateľka kozmetickej značky Kvitok®

 
 

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Ing. Dáša Chudíková, PhD.
Manažér prevádzky Inovácií a Riadenia kvality, RMS a.s.

 
 

Ing. Tomáš Kuchár
Výrobný riaditeľ, prokurista, vedúci servisu, interný auditor v spoločnosti Intocast Slovakia

Ing. Marcel Novosad
Viceprezident pre výrobu U. S. Steel Košice, s.r.o.

 
 

 Ing. Alexander Novota
Konateľ spoločnosti INTOCAST Slovakia

Ing. Alica Mašlejová, CSc.
Riaditeľka pre metalografiu a analýzu porúch, Výskumný a skúšobný ústav, U. S. Steel Košice, s.r.o.

 
 

Ing. Rastislav Rusič
Generálny riaditeľ, PPS Group, a.s.

Ing. Ladislav Horváth PhD.
Riaditeľ stratégii a inovácii v U. S. Steel Košice, s.r.o., Manager, Safety, Technology and Environment, World Steel Association

 
 

Ing. Michal Balko
Hlavný technológ pre výrobu kremíka, OFZ a.s., Istebné

Ing. Peter Gengeľ, PhD.
Vedúci oddelenia nástrojárne, Nemak Slovakia,s.r.o. Žiar nad Hronom

 
 

Ing. Dalibor Slávik
ExecutiveSearch konzultant headhunting, SLÁVIK a STELL s.r.o.

Ing. Matúš Horváth
Výskumník a vývojár, U. S. Steel Košice, s.r.o.

 
 

Ing. Tomáš Bevilaqua
Vedúci odboru technického a investičného rozvoja, ŽP Podbrezová

Ing. Štefan Hrubovčák
Sales engineer, Západné Slovensko / Western Slovakia, Danfoss spol. s r.o.

 
 

Ing. Norbert Smekal, PhD.
Global Market Manager firmy Calderys, Paríž, Francúzsko

Ing. Ľuboš Ďurik, PhD.
Vedúci technológie firmy Žiaromat a.s., Kalinovo, Slovensko

 
 

prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzitný vedecký park & Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach

doc. Dr. Ing. Milan Škrobian, CSc.
Výskumný pracovník ÚMMS SAV – detašované pracovisko Inoval Žiar nad Hronom

 
 

Ing. Tomáš Štifner
Laboratory specialist firmy BMW Group, Landshut, Nemecko

Ing. Peter Tatarko, PhD.
Ústav Anorganickej Chémie, Slovenská Akadémia Vied, Bratislava, Slovensko

 
 

Ing. Karel Saksl, DrSc.
Vedecký tajomník, vedúci divízie kovových systémov ÚMV SAV Košice, Slovensko

Ing. Karol S. Dusil, P. Eng., M.B.A.
Konzultant, Burlington, Ontario, Kanada

 
 

Robert Dusil, Dipl. Ing.
Augsburg, Nemecko

prof. Ing. Štefan Michna, PhD.
Děkan fakulty, professor, Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 
 

Ing. Kamil Skladan
Vedúci odelenia Predaj & Nákup Slovalco a.s., Žiar nad Hronom, Slovensko